Програма на сдружение BG Бъди активен

Над 30 съда за отпадъци бяха поставени в селата на Община Хасково

Четири Шишеяда ще спомогнат разделното събиране в малките населени места

В рамките на два месеца, сдружение ХАЛО, постави кошчета за разделно събиране и Шишеяди в 10 населени места от Община Хасково. Акцията е част от дейностите на кампания Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ на сдружение BG Бъди активен, с която се обединяват институции, организации, бизнес и граждани зад идеята за нуждата от повишаване нивата на рециклиране и разделно събиране, чрез използването на различни и нестандартни решения в посока промяна на нагласите на гражданите и подобряване на инфраструктурата от страна на общинските администрации.

Сдружението проведе дълъг процес с участието на жителите на обхванатите села, за да избере най-подходящите локации за поставяне на кошчетата. Проведени бяха срещи и информиране на гражданите за целите на кампанията “Искам да съм полезен….Рециклирай ме!”, като по време на срещите бяха дискутирани конкретните локации, на които местните хора искат да бъдат монтирани кошчетата за отпадъци. Обсъдим мерките, които могат местните хора да предприемат за опазването на чистотата в техните села и ролята на институциите. След избора, бяха планирани и датите за монтаж, който се случи с участието на местната общност с доброволен труд и материали. Локациите бяха съгласувани и с местната администрация.

Четири са Шишеядите, които организацията постави – в с. Стамболийски (на центъра на селото и до детската градина), с. Динево (на центъра на селото), с. Козлец ( в детската градина) и гр. Хасково (СУ Св. П. Хилендарски). Събраното количество пластмасови бутилки от тях, регулярно ще бъде предавано за рециклиране. Указания как правилно да третират опаковката, ше бъдат зададени на специална табела  върху самата инсталация. От сдружението координатор ще продължат да споделят към въвлечените общности различни ресурси, помощни материали и отворени покани за включване в кампании и събития свързани със зелено образование.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

No Comments

Post a Comment