Програма на сдружение BG Бъди активен

Калофер-Място

Какво искат младите хора. Задаваме въпроси и търсим отговори

 

Как един млад човек си представя своето място в градската среда

Лесно е да се почувстваш нежелан в място, което не е предназначено за теб и в чието създаване не си участвал. В много обществени пространства, вниманието се съсредоточава върху привличането на семейства. Масовото облагородяването на публичното пространство започва и приключва със създаването на места за игра за малки деца и осигуряването на достъп за по-възрастните хора. Смята се, че малките деца и възрастните хора са уязвимите групи от населението и някак младите остават на заден план.

Тук възниква въпросът: Къде са младите хора?

Публичните пространства са жизненоважните „трети места“ за младите хора – места за упражняване на независимост и изследване на света извън дома и училището. Така че, когато тези места станат неприятни или дори открито враждебни към дейностите на младите хора, те бързо могат да станат символ на изключване.

Най-важното нещо за младите хора в обществените пространства е гъвкавостта и усещането за принадлежност. В днешно време повечето от пространствата имат много правила, контрол и наблюдение – неща, които младите хора избягват. Те търсят място, в което могат да правят това, което искат, без да се притесняват, че ще бъдат наблюдавани и контролирани. Освен това те казват, че искат места, в които могат да бъдат отделени и самостоятелни. Не скрити места, но такива, на които те могат да се оттеглят и да имат известно уединение.

TheSpot-Добрич

Младите хора имат енергията да променят средата и света около себе си. Те трябва да станат част от строителите, изобретателите, мислителите и да бъдат поставени в центъра на публичното пространство и сами да го изградят – от идеята за него до осъществяването й.

Създаването на лична връзка между младежите и града би оказало положително влияние върху тях и съответно върху тяхното изграждане като отговорни възрастни. Въвличането на младежи в изграждането на пространството по техен вкус и желание е важно, тъй като предоставя възможност за придобиване на опит и знания чрез практически упражнения свързани с ежедневния живот. Възможността да работят в екип, да наблюдават, да набелязват проблеми и да откриват нови творчески решения са само част от уменията, които младежите развиват по време на проекта.

Карлово-етап2

Дотук стана ясно, че един от основните проблеми, заради които младите хора се чувстват нежелани в публичното пространство е този, че то не е пригодено за тях и никой всъщност не ги е попитал какво искат те да има там. Проектът на BG Бъди активен _Място се стреми именно към стимулиране на участие на младите в изграждане на място за самите тях – такова каквото те искат да бъде. С него ние провокираме младите хора да излезнат извън своя дом, да изразят своите желания за това какво искат да има на въпросното място, а след това да участват в изграждането му.

_The Spot е първият по рода си мащабен Placemaking проект в България, който се ангажира с подобряване на публичните пространства, инвестиране в нови и различни места, които отговарят на нуждите на местните жители, изгражда капацитет на въвлечените групи и активно въвлича младите хора от идеята до реализацията с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване. Точно този подход „отдолу-нагоре“ прави проекта и по-различен от останалите подобни инициативи за подобряване на публичното пространството. Облагородяване на средата, базирайки се на идеите и нуждите на хората – звучи различно от общоприетата практика.

Предизвиквайки гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места, през 2018-та ще изградим още 10 публични пространства в България.

Ако имате въпроси относно проекта, можете да ги зададете на телефона на сдружение „BG Бъди активен“: +359 876 723 377

Проектът се организира в България с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

2 Comments

Post a Comment