Програма на сдружение BG Бъди активен

Над 600 деца и младежи от Хасково ще се учат да събират разделно

ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ поставиогромна инсталация за събиране на пластмасови бутилки

Ученици, родители и педагози от  Хасково станаха част от  инициатива за обогатяване  на знанията по въпросите с разделното събиране и рециклиране на отпадъците. Всички те ще бъдат въвлечени по интересен и креативен начин в клуб по „зелени занимания“ където ще научат повече за това защо е важно да пазим чисто, как да събираме разделно отпадъците си и къде да ги изхвърляме.  Това  се случва като част от  дейностите, координирани от сдружение BG Бъди активен, към програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ, а заниманията за младите хора текат едновременно в три български града – Бургас, Карлово и Хасково.

 В рамките на участието си в програмата, и в партньорство с местното РИОСВ, Фондация ХАЛО  постави арт инсталацията Шишеяд в сградата на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, в която учениците ще могат да събират празни и смачкани пластмасови бутилки.   „Възможността да провокираме тях да събират разделно пластмасовите отпадъци е безценна, тъй като по всяка вероятност тези ученици ще са бъдещите лидери на Хасково и ще дават пример на останалите жители на града“, казва Кристина Йорданова от Фондация ХАЛО 2019 – „Вярваме, че обучението на младежите да се грижат за околната среда е важна част от израстването им като отговорни възрастни. Можем да направим децата по-отговорни към средата около тях, защото от тях зависи бъдещето. Вдъхновявайки ги да дадат втори шанс на различни предметни и събуждайки креативността в тях, смятаме че ще им предадем щафетата за по-чисто бъдеще #БезОтпадъци“. На 03 ноември проведе и среща на клуба „Еко Шампиони“, на която организаторите  представиха проекта, целите и ще запознаят участниците с планираните дейности. Фондацията  организира и мащабно почистване с участието на доброволци на замърсена паркова зона.

Участието в програмата „Младежи за околна среда“ присъединява град Хасково и към националната кампания „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, подкрепена и от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки, целяща стимулиране разделно събиране на опаковки и тяхното рециклиране. Като част от нея, в близо 30 населени места са поставени арт инсталациите, наречени „Шишеяди“, които събират пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. “За нас младите хора винаги са били много важни и целенасочено сме се стремим именно към тях. Защото те крият ключа към промяната. За да можем да достигнем до повече деца и младежи, ние работим в мрежа с над 2000 училища, като се опитваме да улесняваме преподавателите и да ги подпомагаме, за да могат те по-лесно да ангажират децата по важните теми свързани с чистотата. Чрез специални наръчници със забавни образователни игри децата лесно запомнят къде и как да изхвърлят различните видове опаковки, защо има смисъл отпадъците да се изхвърлят разделно и какъв е процесът на събиране и рециклиране на суровините.”, казва Ласка Ненова, основател на сдружение BG Бъди активен.

Населените места „притежатели“ на арт инсталациите за събиране на пластмасови бутилки вече са 24, като в цялата страна, до момента, има разположени над 45 „Шишеяда“ на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други. Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола.

Дейностите в трите града са в партньорство с местните РИОСВ (Регионалните инспекции по околна среда и води) и са част от програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите. Във всеки град, сдружението координатор, е ангажирало местен партньор, който да допринесе на регионално ниво със своя опит и ангажимент за повишаване на културата по опазване на околната среда.

Общо 180 са инициативите част от  Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“ и са по идеи на граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната. Те се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

Настоящата публикация  е изготвена от  сдружение BG Бъди активен по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от МОСВ. Отговорност за съдържанието носят изпълнителите на инициативата и то не отразява задължително позицията на Министерството

No Comments

Post a Comment