Програма на сдружение BG Бъди активен

Гражданите на Шумен – лидери по информираност и загриженост за околната среда

Над 90% от  жителите на града следват принципа #БезОтпадъци в ежедневието си

Шумен (следван от Варна и Добрич) е изявен лидер по показателите за информираност и загриженост за околната среда.  Резултатите са от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци, проведено през 2020-та в 6 български града, като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен, която работи в града за поредна година. Местен партньор е Фондация Подобри, а като част от програмата в града бе изградена познатата на всички местни жители Младежка сфера.

 Проучването търси отговори на въпросите дали гражданите са склонни да участват активно в опазването на чистотата в града, да рециклират отпадъците си и да променят поведението си. Според извадката, над 90% са   жителите на Шумен, които прилагат в ежедневието си част от принципите за живот #БезОтпадъци. Много от тях събират и изхвърлят разделно отпадъците, намаляват използването на пластмаса за еднократна употреба, говорят активно в семейството си по темата, много добре са запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и като цяло са по-непримирими към замърсяването и безразборното замърсяване. За сравнение с другите градове, част от проучването: относителни ниски стойности по отделни показатели са регистрирани в Силистра, Асеновград и Пловдив.  

Изследването измери и личното участие на гражданите в различни инициативи по събиране на отпадъци и опазване на околната среда като важен индикатор за екологосъобразно поведение. Редовно участват в събирането на отпадъци, замърсяващи парковете, кварталните градинки и други публични места общо 18,7% от населението на шестте града, по-рядко правят това 35,5%, а големията дял от 45,7% никога не са участвали в такива инициативи. Гражданите на Шумен отново водят и по този показател с 70% активни граждани.

Във връзка с осъзнаване на важността на опазването на околната среда и съответно опасността и вредата от отпадъците Шумен е лидер с дял от над 90% от гражданите, запознати с последиците от замърсяването на околната среда. В тази група по-често попадат хора с висше образование, самонаети и хора с високи доходи (с дялове 49% при 37% за цялата съвкупност). Жителите на града водят и в усилията да прилагат разделното събиране на отпадъци с общ дял от 69,7%, като 38,4% винаги търсят възможност за това. Що се отнася до разделното събиране на отпадъци в семейството, то тук отново водят Шумен и Силистра, където половината от гражданите правят това редовно, и други 29% по-рядко. Това означава че три от четири домакинства в тези два града практикуват разделно събиране на отпадъците!

По индикатора в раздел Данните за личното екологосъобразно поведение, проучването показва, че склонността да се използват бутилки за еднократна употреба е широко разпространена в изследваните градове, като за повечето от градове този дял е около и над 50%, с изключение отново на Шумен – 72% от неговите граждани декларират стремеж да използват бутилки за многократна употреба, следвани от гражданите на Пловдив с дял от 51,6%. Шуменци са тези, които са заявили, че избягват да използват пластмасови бутилки за еднократна употреба, а на 70% от анкетираните са заявили, че използват торби за многократна употреба при пазаруване.

Изследването за нагласите за живот #БезОтпадъци е направено от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив през 2020-та година в 6 български града – Пловдив, Асеновград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич. Проучването е с обем 1000 лица, разпределени по градове както следва: по 300 лица в Пловдив и Варна; по 100 лица в останалите четири града. 

Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене. 

Проектът “Партньорство за красива и чиста България” се осъществява с подкрепата на Фондация Кока Кола

Още идеи как да живеем в по-чиста среда  може да откриете на сайта на инициативата thespot.bgbeactive.org

Историята на “_Място България”

            “_Място България” е дългосрочна програма на “БГ Бъди активен” за промяна на публичните пространства в малки и големи населени места чрез активизиране на местните общности, използвайки  подхода на т.нар. placemaking (местоправене).     От 2017 г. до сега  благодарение на програмата са обновени мета в 23 селища в цяла България. Част от “_Място България” бяха и дейностите от платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, за чиста Европейска столица на културата 2019. 

            През 2020 г. дейностите на “_Място България” обхващат няколко града чрез инициативата „Партньорство за красива и чиста България“ – Пловдив, Варна, Шумен, Добрич и Силистра. Сред дейностите, които се случиха през годината бяха обучения на доброволци, съвместни инициативи с жителите и местните власти за облагородяване на публични пространства и активизиране на местните общности, почистване на градски зони и зони край водни басейни, работилници за рециклиране и др. Програмата успя да намери съмишленици и да изгради над 80 успешни партньорства между бизнеса, НПО сектора, граждани и администрация, които да работят заедно в различни инициативи по облагородяване на публичните пространства, почистване на града, рециклиране, различни обучения и работилници, образователни инициативи за превенция на замърсяването и редица други акции обединени зад каузата #БезОтпадъци.  През 2020-а година, благодарение на “Партньорство за красива и чиста България” и  БГ Бъди активен бяха извозени над 110 тона отпадъци от нерегламентирани сметища в страната.

thespot.bgbeactive.org

Facebook – Място България

 

            За допълнителна информация:

Румяна Киризиева

БГ Бъди активен

Тел. 0893320114

[email protected]

No Comments

Post a Comment