Програма на сдружение BG Бъди активен

Гражданите на Силистра – най-ангажирани с опазването на околната среда

61% от жителите декларират, че техните близки и познати никога не изхвърлят отпадъци в градска среда

Представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци, проведено през 2020-та показа нагласите на силистренци към опазването на околната среда и до колко са склонни те да поемат отговорност за това.  Важен индикатор, именно за личната отговорност на всеки един гражданин към средата около него, е еколого-съобразното поведение сред антуража му – близки роднини и познати. Според авторите на проучването отговорите на зададените въпроси анкетираните най-често проектират своите собствени нагласи и за това тези данни могат да се разглеждат като индикатор за личната позиция на гражданите към замърсяването на околната среда.  На въпроса „Колко често, според Вас, близки, приятели и Ваши познати хвърлят на улицата, изхвърлят през прозореца на колата или оставят сред природата: фасове от цигари, билети, опаковки, бутилки и кутии, хранителни и други битови отпадъци“ над 60% от жителите на Силистра декларират, че техните близки и познати никога не изхвърлят нерегламентирано своите отпадъци. Резултатите са от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци , проведено през 2020-та в 6 български града, като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен, която работи в града за поредна година. Местен партньор е СНЦ ,,Дуросторум-Дръстър-Силистра“

pasted image 0

По критерия “Оценка на инфраструктурата за разделно събиране на отпадъците”, според данните, най-добра е инфраструктурата за разделно събиране по местоживеене, следвана от тази на работното място и в обществените паркове. В учебните заведения и заведенията на самообслужване ситуацията е два пъти по-лоша от тази по местоживеене, особено в училищата на Добрич и заведенията на самообслужване в Силистра. Налице е силна връзка между наличието на инфраструктура за разделно събиране и поведението на гражданите – семействата, които не събират отпадъците разделно са три пъти повече в районите, където няма условия за това.Що се отнася до разделното събиране на отпадъци в семейството, то тук отново Силистра е от водещите градове, където половината от гражданите правят това редовно, и други 29% по-рядко. Това означава че три от четири домакинства в града практикуват разделно събиране на отпадъците.

Силистра води и по опазването на околна среда от изхвърляни опаковки – 24,5% от гражданите декларират, че не изхвърлят опаковки от кроасани, шоколади и други десерти. За сравнение тук Асеновград е на последно място със 7%., а останалите четири града са между тях със стойности между 14% и 17%. 

По отношение на изхвърляните празни бутилки и кутии отново води Силистра с цели 43% от анкетираните, следвана от Добрич с 37%. Асеновград тук е трети с 29% въздържащи се от замърсяване на околната среда по този показател, а Шумен е последен с 16%! 

unnamed

По отношение на замърсяването с хранителни отпадъци и други битови отпадъци най-неблагоприятно е положението в Шумен, с дялове съответно 15% и 14%, а Силистра отново регистрира най-високи дялове опазващи околната среда със стойности съответно 51% и 61%, деклариращи че техните близки и познати никога не изхвърлят този вид отпадъци. Добрич има същия нисък дял при изхвърляне на хранителни отпадъци (53%) и трети дял при другите битови отпадъци (31%). 

През 2021-ва в Силистра отново ще бъде част от проекта “Партньорство за красива и чиста България” част от програмата _Място България и  през тази година местният партньор СНЦ ,,Дуросторум-Дръстър-Силистра“ планира да проведе различни акции сред гражданите, за да привлече вниманието им към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота, като до края на годината предстоят много дейности в тази насока.

Изследването за нагласите за живот #БезОтпадъци е направено от Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив през 2020-та година в 6 български града – Пловдив, Асеновград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич. Проучването е с обем 1000 лица, разпределени по градове както следва: по 300 лица в Пловдив и Варна; по 100 лица в останалите четири града. 

Извадката възпроизвежда основните характеристики на структурата на населението на града по пол, възраст, образование, етническа принадлежност и район на местоживеене. 

Проектът “Партньорство за красива и чиста България” се осъществява с подкрепата на Фондация Кока Кола

Още идеи как да живеем в по-чиста среда  може да откриете на сайта на инициативата thespot.bgbeactive.org

 

Историята на “_Място България”

            “_Място България” е дългосрочна програма на “БГ Бъди активен” за промяна на публичните пространства в малки и големи населени места чрез активизиране на местните общности, използвайки  подхода на т.нар. placemaking (местоправене).     От 2017 г. до сега  благодарение на програмата са обновени мета в 23 селища в цяла България. Част от “_Място България” бяха и дейностите от платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, за чиста Европейска столица на културата 2019. 

            През 2020 г. дейностите на “_Място България” обхващат няколко града чрез инициативата „Партньорство за красива и чиста България“ – Пловдив, Варна, Шумен, Добрич и Силистра. Сред дейностите, които се случиха през годината бяха обучения на доброволци, съвместни инициативи с жителите и местните власти за облагородяване на публични пространства и активизиране на местните общности, почистване на градски зони и зони край водни басейни, работилници за рециклиране и др. Програмата успя да намери съмишленици и да изгради над 80 успешни партньорства между бизнеса, НПО сектора, граждани и администрация, които да работят заедно в различни инициативи по облагородяване на публичните пространства, почистване на града, рециклиране, различни обучения и работилници, образователни инициативи за превенция на замърсяването и редица други акции обединени зад каузата #БезОтпадъци.  През 2020-а година, благодарение на “Партньорство за красива и чиста България” и  БГ Бъди активен бяха извозени над 110 тона отпадъци от нерегламентирани сметища в страната.

thespot.bgbeactive.org

Facebook – Място България

 

            За допълнителна информация:

Румяна Киризиева

БГ Бъди активен

Тел. 0893320114

[email protected]

No Comments

Post a Comment