Програма на сдружение BG Бъди активен

фасове

Фасове с необикновени размери в Смолян

Фасове са разхвърляни около каскадите в Смолян

Фасовете съдържат всички отровни вещества, които съдържа и цигарата. Тези опасни вещества са около 4000, при което 400 от тях са канцерогенни. При разграждането на фасовете се отделят амоняк и сяра. Най-бързо от този дребен отпадък се замърсява водата, защото дори само при преминаване на фаса през нея – тя отмива всички вещества от него. Изследванията показват, че са необходими между 5 и 30 години за разграждането на вредните съставки в остатъците от фасове, при това, те никога не се разграждат напълно.

Всяка година се изхвърлят около 680 000 тона отпадъци под формата на фасове. Угарките са един от най-големите врагове за опазването на чистотата в градовете. Нашите приятели и партньори от Young Improvers for Youth Development – YIYD също се захванаха с разпространяването на този проблем. Те организираха акция с огромни фасове, които провокират хората по темата за „малкия и невидим“ отпадък. Това се случи в близост до скоро обновените каскади в Смолян, които са част от плейсмейкинг интервенциите в планинския град.

Младежката организация Young Improvers for Youth Development – YIYD – Млади изследователи за младежко развитие в гр. Смолян е партньор в инициативата Партньорство за красива и чиста България на сдружение БГ Бъди активен. от 2021г.

No Comments

Post a Comment