Програма на сдружение BG Бъди активен

песнопойка

ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци

EKO_Песнопойка включва детски песнички, с различни автори на музика и текст, с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Всички тях сме събрали в този сборник, с цел да стимулираме отговорно и планирано отношение у децата към различните видове отпадъци. Важно е учениците да бъдат въвлечени в тези дейности в най-ранна възраст, така те ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда.

За _МЯСТО България:
_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“, която цели ангажиране на местните общности с обновяване и поддържане на публични пространства в техните населени места. Това е инициатива, с която искаме да превърнем местата, в които живеем в по-чисти и по-красиви места.

_Място България се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

 

Песнопойка_Място се изпълнява от Център за музика и изкуства „Мегатон“ – Силистра

Творчески директор – Меги Илиева

No Comments

Post a Comment