Програма на сдружение BG Бъди активен

СНЦ „Дуросторум – Дръстър – Силистра“ гр. Силистра

Сдружението е учредено на 14.09.2018 г. (Кръстовден) и празник на гр. Силистра.
От самото си създаване, дейностите на Сдружението са фокусирани към подобряване на градската среда и (пре)създаване на обществени пространства; инициативи, насочени към опазване на околната среда; младежки дейности. Обградили сме се с креативни, ентусиазирани и енергични хора, които не се страхуват да реализират своите идеи и да създават. Към Сдружението функционира младежко движение „PLACEMAKER-и в действие“, което участва активно във всички дейности, касаещи промени в градската среда. Развиваме доброволчеството като алтернатива на вредните младежки навици и проявления.
В УС на Сдружението сме хора от различни професионални и обществени сфери, обединени от каузата за промяна.

СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ = ДДС = Дела с Добавена Стойност

В идеите ни се сливат всички линии на човешкото съществуване, обхванали в себе си най-ценното от миналото и настоящето на човешката история, обединили в мисъл Съзидание и Творчество. Черпейки от огромния заряд на действителността, сме устремени към бъдещето чрез духовно усъвършенстване и еволюционно движение напред.

Целта ни е да обединяваме усилия във всяко трудно, но заслужаващо си начинание и заедно да изпитваме удовлетворение и гордост от постигнатото, да се стараем към повече, защото можем и го доказваме всеки ден.

Щастливи сме, че имаме възможност ЗАЕДНО да инициираме, създаваме, участваме в съвместни и благотворителни прояви и събития.

Ще споделим ЗАЕДНО усещането за личностно удовлетворение и положителна промяна в обществото ни.

ЗАЕДНО сме!

footer
No Comments

Post a Comment