Програма на сдружение BG Бъди активен

Дарик Радио – медиен партньор на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

За популяризирането на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” през 2023-та ще допринесат медийните ни партньори от Дарик Радио. Те ще дадат гласност на проблемите свързани със замърсяването, както и на решенията за тях, които ние виждаме и популяризираме чрез различни образователни и активизационни дейности.

 Сдружение BG Бъди активен работи по програма _Място България, за промяна на нагласите на гражданите към средата около тях и за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности и създаване на устойчиви партньорства, а именно медийните партньорства са едни от най-ценните!

Използваме случая да благодарим на Дарик радио, както и на всички медии, отразяващи нашите дейности свързани с повишаване нивата на рециклиране и насърчаване на отговорно поведение към заобикалящата ни среда и стимулиращи гражданското участие по важни теми свързани с града – нашия общ дом.  Разчитаме на тях посланията ни да достигнат до повече хора и сме им признателни за подкрепата! 

Заедно можем повече! Вярваме, че съвместните и обединени усилия ще доведат до дълготрайна промяна!

No Comments

Post a Comment