Програма на сдружение BG Бъди активен

Творческа бюрокрация: (не)възможната трансформация започва

Какво е първото нещо, което асоциирате с бюрокрация? Вероятно опашка пред гише и отегчен служител с надпис „Тук не е информация“ над главата си. Но администрацията отдавна не е само това и изисква и от хората зад гишето, и от гражданите повече гъвкавост, за да отговорят на изискванията на света ни. Макар е-правителството да не напълно развито като система в България, фактът е, че на бюрократите – хората, които задействат механизмите на властта, им се налага да променят парадигмата на общуването с хората, с които общуват. Както и ние, когато търсим обществени услуги. В търсене на златната среда, в която администраторите и гражданите се чувстват достатъчно уверени един с друг, за да упражняват правата и задълженията си, естествено всички стигаме до идеята, че без импровизация, бърза мисъл и творчески заряд няма как да продължим напред. Защото съвременната администрация отдавна не е гише „Тук не е информация“.

„Подходът на „работа, както обичайно“ никога не може да бъде отговорът на период на драматична трансформация. Нашите общества имат нужда от подкрепа. За тази цел: Доброто управление има значение! Бюрокрацията не е всичко, но малко може да се постигне без нея. Публичната администрация насърчава и защитава общественото благосъстояние и общото благо – и заслужава по-висока оценка за това. Ние се ангажираме със силен публичен сектор и искаме да отприщим скрития и неизползван потенциал в публичните администрации. Ние предлагаме платформа за множеството невъзпяти герои по целия свят и поставяме нови идеи в светлината на прожекторите. Бюрокрации, които се чувстват по-компетентни и уверени да се справят с големите социални, икономически и политически предизвикателства на нашето време – това е, което искаме да подкрепим. Една въображаема, адаптивна, гъвкава, отговорна и надеждна публична администрация се превръща в гръбнака на ориентирано към бъдещето общество, което е способно да се справи директно с въздействието на глобалната пандемия, изменението на климата и дигитализиращия се свят. Това изисква организационни структури и култури, които са отворени и ориентирани към решения – преминаване от „не, защото“ към „да, ако“!“, това са думи на Чарлс Лаундри, създател на концепцията за „артистична бюрокрация“ и на Creative Bureaucracy Festival.

Посланиците на идеята в България – БГ Бъди активен са положили основата й с кампании като „Място България“, в които местоправенето изисква от граждани, организации и местни власти да превъзмогнат своите мислени ограничения за ролята за промяна на града. Местоправенето става възможно, благодарение на „да, ако“, когато общините виждат предимствата на това да разрешат на гражданите да .правят малки, но трайни промени, в облика на града. От своя страна хората осъзнават своите възможности и задължения, и търсят възможности за диалог, а не за спор в търсене на решения. 

Лаундри задава три основни въпроси, разсъжденията върху които полагат основите на промяна от сива и неработеща до артистична и действена бюрокрация. Те са: „Какви стимули и регулации са необходими? Как можем да обогатим бюрокрациите и да дадем възможност на хората, работещи в тях? Как може да се преосмисли отношението към гражданското общество и бизнеса?“. Няма лесни отговори на тези въпроси, но няма време и за много мислене. Защото поколенията в публичната администрация се сменят и търсят нови хоризонти. Гражданите искат по-бързи, качествени обществени услуги и не приемат „не“ за отговор. И двете страни вече виждат и знаят, че доброволчеството, ако е добре насочена сила, може да е инструмент за промяна, по-мощен от бюрократичните механизми. Нужни са бизнес стратегии, защото управлението е многопластово и винаги черпи и  търси ресурси. Комуникациите също не са тези отпреди появата на интернет и администрацията трябва да смени тона и скоростта. Трансформацията на всяко едно ниво изисква сътрудничество, и то ежедневно. 

Дали и как тази концепция ще се превърне в работещи механизми? Това предстои да видим, но в Германия, една от европейските държави с най-сложна административна конструкция, артистичната бюрокрация се приема положително на най-високо ниво. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер казва: „Публичните администрации днес трябва да са отворени за промяна. Ето защо се радвам, че толкова много хора със страхотни идеи се срещат на фестивала (Creative Bureaucracy Festival) и обсъждат пътища за по-добър публичен сектор.“ През юни 2023 г. предстои шестото му издание в Берлин, а междувременно в България, през декември ще се състои първото подобно събитие. То събира представители на регионалните и местни власти, експерти, неправителствени организации в дискусия по тази трансформация. Ние вярваме, че артистичната бюрокрация ще стъпи и у нас. Защото има активни местни власти, организации – застъпнически и доброволчески, които „играят“ с администрацията. Гражданската енергия се засилва и намира пътища за сътрудничество и промяна. БГ Бъди активен задава тона на трансформация.

Автор: Мая Цанева 

No Comments

Post a Comment