Програма на сдружение BG Бъди активен

Конференция placemaking connected

Конференция събира български и европейски експерти в областта на ‘placemaking-a’

 

Placemaking Connected инициира създаването на обща платформа на Балканите за създаване на устойчива и качествена публична среда

Конференцията „Placemaking Connected“ ще се проведе на 1-ви декември 2018 /събота/ в Тютюневия град в Пловдив. Събитието ще събере на едно място български и европейски експерти в областта на ‘placemaking-a’/мeстосъздаването, за да постави начало на създаването на професионална мрежа в България.

Изданието през 2017-та, организирано отново от сдружение „БГ Бъди активен“, ни показа нуждата от подобрен тип събития, който да съберат на едно място местни, национални и международни лидери, за да споделят своя опит.

Методът ‘placemaking’ е съсредоточен върху наблюдаването, слушането и задаването на въпроси към местната общност, за да се определят техните нужди и очаквания по отношение на развитието на конкретното пространство. Проектът „_Място” бе първият мащабен ‘placemaking’ проект в България, който акцентира върху процеса на местосъздаването за преобразяване на публичните пространства. За две години проектът успя да промени всеобщата нагласа, че обществените пространства не са отговорност на гражданите и все повече неформални групи се заемат сами да облагородяват градската среда.

Освен споделяне на опит в създаването на устойчива и качествена публична среда, конференцията „Placemaking Connected“ има за цел да инициира създаването на обща платформа на Балканите, която ще даде възможност на всички активисти в региона, да работят заедно, чрез комбинирането на ресурси – за развитие, учене и обмяна на опит. Така градовете, гражданското общество и професионалистите в сферата ще могат да посрещнат предизвикателствата на променящата се градска среда заедно.

Събитието ще предложи серия от теми, специфични сесии, дискусии и работилници, които са базирани на практичен опит и успешни проекти в контекста на европейския ‘placemaking’. Конференцията ще обхване въпроси като: Защо е важен ‘placemaking’-ът? Професия ли е да си ‘placemaker’? Как можем да направим публичните пространства по-приветливи, безопасни и приобщаващи с ограничени финансови ресурси?

*Програмата е в процес на развитие и подлежи на промени

За кого е подходящо събитието?

За всeки, който има интерес да промени пространството около себе си, за хора, които работят в сферта на урбанизма, архитектурата, културата, бизнеса, НПО сектора, общински служители, младежки работници.

Защо да станеш част от „Placemaking Connected“?

За да получиш различен и актуален поглед върху подхода на ‘placemaking’ от водещи експерти в областта на градското планиране, проектиране и управлението на публичните пространства.

Участие в конференцията ще вземат и български ‘placemaker’-и, заедно с урбанистите от „|Не|Формално“, които имаха главна роля в проекта на „БГ Бъди активен“ – „_Място“ през изминалите две години. Те ще споделят практическия си опит и впечатления от прилагането на подхода ‘placemaking’ в българския контекст.

Събитието е международнo и ще бъде на български и английски език.

За допълнителна информация пишете на [email protected]

#промянатавъзможна

Конференциятa се провежда като част от проекта „_Място – Доброволчество с въздействие“, насочен към промяна на публичните пространства. Той има потенциала да промени представите на местните администрации и жители в българските градове относно начина, по който физическите пространства могат да се облагородяват и поддържат. „_Място“ се осъществява с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation.

No Comments

Post a Comment