Програма на сдружение BG Бъди активен

Placemaking for physical activity toolbox

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения....

PARK(ING) DAY FOR FITNESS

Това ръководство е предназначено да информира и напътства местни спортни организации,които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местникаузи и активизъм....

наръчник

_МЯСТО – PLACEMAKING НАРЪЧНИК

Предоставяме ви Помагало за реализиране на проекта МЯСТО, базиран на методите на Placemaking или иначе казано: място-правене....

_Място Тракия – placemaking ресурси

От началото на проекта _theSpot/ _МЯСТО през 2017, БГ Бъди активен, заедно с множеството си партньори и чрез принципите на Placemaking (място-правене) преобразихме над 23 места в цяла България....