Програма на сдружение BG Бъди активен

Активни квартали: диалог между граждани, организации и общини

Първите срещи между граждани, представители на граждански организации и общини се проведоха в Хасково и София, където участниците обсъдиха гражданското участие и предложиха конкретни идеи, как може да се подобри диалог между институции.“Работилница за граждански идеи” в Хасково“Работилница за граждански идеи” се проведе на 15-ти...

X