Програма на сдружение BG Бъди активен

бъдещето на нашите места

Бъдещето на нашите места

Публичното пространство е жизненоважен елемент за един проспериращ град. Добре проектираните и управлявани публични пространства са ключов елемент за функционирането на един град и имат положително влияние за икономиката, здравето, климата, сигурността, интеграцията и свързаността. Качеството на живот на хората в градовете е прякосвързано със състоянието на публичните пространства, те са жизненоважен елемент за един проспериращ град.

Добре проектираните и управлявани обществени пространства са ключов елемент за функционирането на един град и имат положително влияние за икономиката, здравето, климата, сигурността, интеграцията и свързаността. Качеството на живот на хората в градовете е прякосвързано със състоянието им.

Сред най-известните ни проекти, _МЯСТО/ „The_Spot“ е стартиран през 2017 г. Въз основа на концепцията за създаване на места (Placemaking) и активното участие на граждани и доброволци, нашата асоциация три последователни години координира обновяването на 23 публични пространства в България. БГ Бъди активен, заедно с местни партньори и обществени организации, успяваме да разпространим добрите практики за създаване на красиви и удобни обществени МЕСТА. Проектът е комуникиран с близо 1 000 000 граждани, които са станаха по-загрижени и обвързани с градската среда и грижата за нея. Ако и Вие сте загрижени или искате да  направите нещо, свързано с облагородяване на градска среда, то първо се запознайте се с ресурса „Бъдещето на нашите места“

No Comments

Post a Comment