Програма на сдружение BG Бъди активен

УЧИЛИЩЕ #БЕЗОТПАДЪЦИ АКТИВНИ ИГРИ ПО ВРЕМЕ НА НАЙ-АКТИВНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕ

Ресурси за учители

Училището е важна среда за създаване на култура към изхвърлянето на отпадъци. Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда. Затова е важно учениците да бъдат въвлечени в дейностите по разделно събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци, чрез целенасочено планирани мероприятия. Подобни инициативи могат да бъдат мощен катализатор за провеждане на редица занятия по темата живот #безотпадъци.

Игрите #безотпадъци са забавления, с които учителите могат да научат децата как и къде да изхвърлят отпадъците. С тях искаме да покажем на хората, че не е толкова трудно да направят малки промени в ежедневието си, за да можем да постигнем голям ефект с намаляването на отпадъците и облагородяването на града. Децата са тези, от чиято култура зависи бъдещето на града ни, а те понякога разбират сериозността на проблема със замърсяването дори много по-добре от възрастните.

Игрите #безотпадъци са създадени по дейностите от програмата на БГ Бъди активен _Място България, която се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола.