Програма на сдружение BG Бъди активен

Квартална демокрация в градските общности

„Активни квартали“

 

Проектът Квартална демокрация в градските общности цели да укрепи гражданското пространство в градските общности в България чрез демократично участие на хора в развитието на публичните пространства чрез концепция за плейсмейкинг и чрез насърчаване на местните политики за общността в публичните администрации.

Чрез организиране на интервенции с гражданско участие, изграждане на капацитет на граждански организации и на общински служители, проектът ще допринесе за полагане на основите за демократичен диалог на местно и национално ниво, засилване на квартална демокрация в местните общности, вдъхновяване за жителите да се включат в политически процеси на местно ниво и насърчаване на доверието между членовете на общността.

Проектът Квартална демокрация в градските общности се изпълнява с финансова подкрепа в размер на  159 560.00 € предоставена от Исландия, Лихтенщайн и  Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за  демокрацията в общността и ще укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.