Програма на сдружение BG Бъди активен

The Spot- община-НПО

_The Spot – чудесна възможност за изграждане на стабилна връзка между граждани, община и НПО

В градското пространство все повече се налагат частни интереси, а местните управленски структури в повечето случаи нямат механизъм, по който да опазват публичните пространства. Много от общините нямат добри градоустройствени планове, в които да се запазват тези територии и да ги доразвиват. Дали всъщност самите общини имат добро виждане за правилното използване на публичните пространства? Всъщност само едно е 100 процента сигурно – че сами сме си виновни за всичко, което се случва с публичните пространства.

В момента набюдаваме тенденция, публичните пространства да стават все по-атрактивни, за разлика от затворените пространства и сгради. Напоследък хората все повече търсят и предпочитат откритите градски пространства, отколкото събитийните такива (кина, театри и т.н.). А дали това колкото е хубаво, толкова е и лошо. Ако вдигнем глава и се огледаме, всъщност ние нямаме множество градски пространства, които да отговорят на съвременния млад човек.

Всяка Община трябва да отдели повече внимание на градското пространство, защото хората обичат да са навън и да общуват свободно, а в момента това пространство е почти пред разпад. При всички случаи вината за това не е само на общините, но и на гражданите, които  също могат да се включат в опазването на тези пространства. Всичко обаче е въпрос на култура и контрол от страна на общините. В задълженията на всяка местна администрация влиза и това да осигури опазването на тези публични пространства. Към момента не се прави достатъчно по този въпрос – всички сме свидетели на какви ли не вандалски прояви, които се случват навсякъде, особено в късните часове.

ПО ТЕМАТА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

С проекта  The Spot, ние от сдружение „BG Бъди активен“ се опитваме, освен всичко друго и да изградим ефективна връзка между местните жители и съответните институционални администрации. Това е канал, който е почти напълно нефункциониращ в България и това е нещо, от което всички губим като общество. Това може да се промени именно благодарение на такива проекти и инициативи.

Нашият проект предоставя възможност за самоучастие на гражданите в изграждането на социалното пространство – с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване. Ние търсим проблема при самите хора, изслушваме техните нужди и имаме за цел  да въвлечем младите хора в създаването на социално пространство за самите тях. Участието им в изграждането на социалното пространство ще осигури устойчивост и отговорност за неговото опазване. В изграждането на _Място ние тръгваме от желанията на хората – от избора на място до техните представи за него и пресъздаването му. Точно този подход  „отдолу-нагоре“ прави проекта и по-различен от останалите подобни инициативи за подобряване на публичното пространството. Облагородяване на средата, базирайки се на идеите и нуждите на хората – звучи различно от общоприетата практика.

Участието е проекта _Място е перфектна възможност както за всяка община, така и за всяка неправителствена организация да стане част от подобряването и развитието на градската среда в своето населено място. Проектът ни има за цел да помогне на местните организации да бъдат създадени социални пространства, които ще се ползват и поддържат от тяхната общност,  и които да обединяват в себе си възможности за спорт на открито,  място за социални контакти и възможност за културни формални и неформални изяви.

Ако имате въпроси относно проекта, можете да ги зададете на телефона на сдружение „BG Бъди активен“: +359 876 723 377

 

 Проектът се организира в България с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

No Comments

Post a Comment