Програма на сдружение BG Бъди активен

15 полезни правила за правилно рециклиране

Aко употребата на пластмасови чаши и бутилки е неизбежна – уверете се, че ги РЕЦИКЛИРАТЕ

90% от анкетираните в наше проучване през 2019 са загрижени за въздействието на отпадъците върху околната среда,c но…само 1/3 от тях се считат за истински активисти, които предприемат действия. Нашата задача и предизвикателство е именно това – да създадем активно и действащо общество, което се ангажира с проблемите на градската среда и намира решения за тях. С цел да промотираме темата за живот следващ устойчивите принципи, и да стимулираме повече хора да се ангажират с тях, инициираме различни кампании, с които да повишим информираността на хората по темата “рециклиране”.

Споделяме с вас 15 полезни правила и съвети за правилно рециклиране:

# 1 Обособете отделни кошчета за разделно събиране на отпадъка

Залепете им стикер или рисунка, или просто надпис за това, какъв отпадък съдържат. Можете да направите това на работното място или у дома.  

#2  Ако върху коша за отпадък има инструкции, следвайте ги.

Повечето контейнери за разделно събиране показват какъв отпадък е подходящ за тях.

#3  Не изхвърляйте за рециклиране храна, течности, сламки, неизмити пластмасови прибори и съдове,немити бутилки и буркани. 

Хартията, зацапана от храна, можете да компостирате като изхвърлите на подходящо място в природата, където бързо и лесно, под влиянието на дъжд, слънце и естествените природни процеси, тя ще се разгради; само внимавайте да не цапате, хвърляйки я произволно

# 4  Намалете отпадъка от опаковките

Просто и лесно: купете по-голям пакет, вместо пет малки! Един от често срещаните проблеми с опаковките е, че те трябва да са добре измити: пластмасовата кофичка от кисело мляко е с полепнала по стените ѝ мазнина, измийте я заедно с останалите съдове и тогава тя е готова за рециклиране.

#5  Хартията, подходяща за рециклиране, не е мазна и мръсна

За разлика от пластмасовите кутии, опаковки и контейнери, хартията попива мазнина, течност, храна и други вещества. Те окончателно я повреждат и я правят негодна за рециклиране. Ако изхвърлите такава хартия в контейнера за рециклиране на хартиени и картотени отпадъци, само ще затрудните нейната повторна обработка. 

#6 Намалете или напълно се откажете от приборите и предметите за еднократна употреба

За някои от тях е по-лесно: чаши, чинии, пластмасови вилици и лъжици могат да се заменят с трайни метални или дървени такива. Но освен тях, мокрите кърпички, салфетките и дори пелените за еднократна употреба са сред най-замърсяващите природата продукти. Те улесняват живота ни, но можем съзнателно да изберем да ги избягваме всеки път, когато е възможно.

# 7  Мийте, преди да рециклирате

Този навик също е сред полезните навици, които не са лесни за спазване, но е важно отпадъка да не е допълнително замърсен с мазнина и други, затрудняващи обработката му отпадъчни вещества и продукти. И не забравяйте – бурканът отива в единия контейнер, капачката му – в друг.

#8  Смачкайте пластмасовата бутилка от вода или сок и я затворете с капачка,

за да не върне обратно формата си. По този начин ще спестите пространство за още много отпадък. Все още в България не са масово разпространени бутилките от пластмаса, които веднъж смачкани, остават в компактна форма. Помогнете им, като ги вакуумирате с добре затворена капачка.

Проверете върху етикета дали бутилката е подходяща за рециклиране, най-разпространения знак е цикълът, образуван от три стрелки, показател за вторична обработка.

# 9 Смачкайте кашоните и картонените кутии, за да добият компактна форма.

По този начин, контейнерът за хартиени отпадъци ще побере много повече боклук.  

# 10 Изхвърлете в общия отпадък хартията, пластмасата и металните предмети, които не са подходящи за рециклиране

Ако се съмнявате, че хартиен, пластмасов или метален предмет или вещ не стават за обработка, просто ги изхвърлете в общия отпадък. По-добре да улесним работата на рециклиращата институция в нашия град, вместо да я удвоим.

#11 Компостирайте – изхвърляйте на подходящо място био-разградимия отпадък.

Това може да е част от вашата градина, в която, хартия, храна и друг природоразтворим отпадък попадат под корозивните сили на природата: дъжд, влага, слънце и др. 

# 12 Огледалата, чиниите, прозорците, електрическите крушки не се рециклират

Напротив, те затрудняват сортирането на отпадъка. Не ги поставяйте до контейнерите, нито ги хвърляйте в тях, стъклото в тях е комбинирано с нерециклируем материал и по-добре е да отидат в общия боклук.

# 13 Рециклирайте възможно най-голямо количество пластмаса

Рециклиращата институция във вашия град знае как да я сортира. Не рециклирайте туби и пластмасови контейнери, съдържали отровни или опасни вещества, блистери от лекарства, домакински уреди, автомобилни части и други. Не горете пластмасите, защото излъчват вредни емисии.

# 14 Проверете къде най-близо до вас се събират използвани батерии

Батериите подлежат на специален режим на рециклиране. Много от големите търговски вериги имат контейнери за батерии. Събирайте използваните батерии и ги изхвърляйте в тези контейнери. Въпрос на навик е.

#15 Рециклиране на електроника

Мисията е възможна и в България, макар все още да изисква усилие от страна на рециклиращия. Компютри, принтери, телефони, стари телевизори могат да се предадат в пункт за събиране на електроника и отпадъци. Не на всяко населено място има такъв, но можете да проверите онлайн, кой е най-близкия до вашия дом. Електрическите уреди и електрониката съдържат компоненти, които могат да се рециклират успешно – и повече от това, дори да съдържат ценен компонент, който успешно може да получи втори шанс.

Следете сайта на _Място България за полезна и интересна информация по темата

No Comments

Post a Comment