Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг “за демокрация”: какво значи тази дума за нас?

Плейсмейкингът е лесен и достъпен процес за граждански активисти за организиране на местни инициативи в обществени пространства, който осигурява по-добро разбиране на ролите на заинтересованите страни (граждани, организации и общини) в процеса и подобрява гражданското включване при вземането на решения.

За разлика от „традиционния“ дизайн на пространство, фокусът при местоправенето е върху функционалността, която насърчава жителите да използват мястото по-активно за различни дейности – срещи и разговори, разходки, игри и т.н. Обикновено, процесът започва от “тласък”, предизвикан от някакво предизвикателство/проблем, с който се сблъсква общността и който тя иска да реши.

Нашият процес, адаптиран за контекста ни, е създаден през 2017, детайлизиран през 2018, допълнен през 2020-2022 година, като плейсмейкинг за активна рекреация и има 4 основни стъпки:

  • Проучване и консенсус: Първият етап традиционно включва изследване на местния контекст и проблематика. Тъй като основната идея е да направим физическа провокация на мястото, етапът е свързан с привличане на вниманието и как жителите взаимодействат с пространството. На база на този етап ние правим план за плейсмейкинг интервенция.
  • Включване: Етапът представлява публична дискусия, насочена към предложената визия за мястото. Целим да включим възможно най-много заинтересовани страни – млади хора, жители, координационния екип, представители на местния бизнес и община. Впоследствие, подговяме конкретен план за действие.
  • Преобразяване: Етапът включва облагородяване на публичното пространство. По време на този етап екипът ни провежда практически работилници/обучения за работа с различни материали или конкретни дейности въз основа на уменията и желанията на участниците в процеса.
  • Празнуване: Този етап включва еднодневно празнуване на вече облагороденото пространство, на което каним всички жители, за да могат да се запознаят по-добре един с друг и да действат заедно в бъдеще.

    Този процес е описан по-подробно в нашата публикация с основните резултати от процеса.

По-голямата част от хората, които не са се включвали в конкретни инициативи, обикновено не са склонни да вярват, че гражданската активност може да помогне за решаване на проблеми. Тъй като с редки изключения гражданското общество в страната няма много локални инициативи в малки общности, местните жители нямат възможност да развиват граждански навици: да изразяват мнението, да търсят компромиси, да преговарят.

Започвайки с плейсмейкинг през 2017, открихме потенциала от гражданското участие в местни плейсмейкинг инициативи – увеличаване на социална принадлежност, подобряване на здраве и благополучие и разширяване на доверие между граждани. Методите за плейсмейкинг при правилно фасилитиране и с ясен процес обединяват различни групи от участници, подобряват вътрешна комуникация и помагат жители да изразяват своето мнение. По този начин в българския контекст плейсмейкинг предоставя възможност за подобряване на вътрешната комуникация и намаляване на липсата на доверие между граждани, институции и граждански организации.

Забелязвайки тази тенденция, решихме да създадем концепция, която ще засили този потенциал и да развие малки общностни проекти. „Плейсмейкинг за демокрация“ има за цел да се създадат условия за диалог между трите основни заинтересовани страни – граждани, общини и граждански организации. Идеята на „плейсмейкинг за демокрация“ е (1) да помогне на общини да разбират по-добре важността на гражданско участие във вземане на решения, (2) да помогне на граждани да изградят нужни „меки“ навици и да разберат принципи на достъпен език преди да се включат в плейсмейкинг процес, и съответно плейсмекинга да е по-отворен, и (3) да засили ролята на граждански организации като медиатори в процеса. Таблицата долу представя разликата между “плейсмейкинг” и “плейсмейкинг за демокрация”.

Плейсмейкинг

Плейсмейкинг за демокрация

Създаване на по-достъпни и комфортни пространства чрез гражданското участие

Насърчаване на гражданското участие чрез създаване на комфортни пространства

Мобилизиране на местната общност за действие

Създаване на условия за мобилизиране на местната общност чрез предварителни срещи, обучения, обсъждане

Създаване на общностна идентичност

Създаване на общностна идентичност чрез развитие на “меки” навици

Важно е как хората взаимодействат със своето място / пространство

Важно е как хората взаимодействат един с друг на това място/пространство: как търсят консенсус, преодоляват общностни конфликти и действат заедно

Плейсмейкинг

Създаване на по-достъпни и комфортни пространства чрез гражданското участие

Мобилизиране на местната общност за действие

Създаване на общностна идентичност

Важно е как хората взаимодействат със своето място / пространство

Плейсмейкинг за демокрация

Насърчаване на гражданското участие чрез създаване на комфортни пространства

Създаване на условия за мобилизиране на местната общност чрез предварителни срещи, обучения, обсъждане

Създаване на общностна идентичност чрез развитие на “меки” навици

Важно е как хората взаимодействат един с друг на това място/пространство: как търсят консенсус, преодоляват общностни конфликти и действат заедно

Концепцията от една страна насърчава местните жители да се научат да преговарят, да търсят консенсус, да преодоляват общностни конфликти и да действат заедно, а от друга страна помага на общините да разбират по-добре ролята на общността при вземането на решения. 

С оглед на развитието на гражданската активност в България, „плейсмейкинг за демокрация“ подготвя почва плейсмейкинг да се случи успешно и ефективно и общности да бъдат включени по-устойчиво в създаването на обществени пространства. С разработените практически инструменти, методологията предоставя ясни насоки и стъпки за интервенция, създава условия за диалог, доближава участниците в него и да определя техните конкретни роли и очаквания, за да се избегнат негативни последици и участието в плейсмейкинг проект да не се превръща в обезкуражаващо преживяване. 

За да може да създадем възможности за диалог, екипът ни оформи насоки за граждани, граждански организации и институции, които включват консултиране и подкрепа в планиране на процес, нужните контакти и потенциални партньори, инспирация и мотивация от други успешни проекти, връзка с активисти от цялата страна. Ние сме на разположение при нужда от помощ.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment