Програма на сдружение BG Бъди активен

място петлето

Откриваме новото _Място в Сандански

С музикална програма за деца, както и забавни игри и предизвикателства, по повод на MOVE Week 2017 откриват новата площадка, която ще събира младите в града

На 1-ви юни със специална програма, ще бъде открито, новото място,  обновената площадка „Петлето“ в Сандански, а града е сред десетте SPOT-места, които ще бъдат пресъздадени  на територията на цяла България.

В Сандански проектът „_Място“, се реализира в градинката известна като „Петлето“, разположена в близост до детска градина „Здравец“ и  между улиците „Цар Симеон I“, „Тревното езеро“ и „Юрий Гагарин“.

Дейностите по проекта преминаха през 3 основни етапа:

  • Етап I – Досег: Анализ на пространството, съществуващи елементи, потенциал (21 април 2017 г.)
  • Етап II – Ангажиране: Изграждане на визия и дизайн на мястото с участието на местните младежи с цел изграждане на доверие в резултатите на проекта (12–14 май 2017 г.)
  • Етап III – Действие: Физическо създаване на мястото чрез въвличане на младите хора. (25 – 31 май 2017 г.)

новото място петлетоПроектът  е подкрепен от Община Сандански и в частност в лицето на кмета на Кирил Котев и заместник-кмета Георги Трайков. В изграждането участваха доброволци от квартала, деца, младежи и специалисти по градска среда. Местният партньор за изпълнение на новото място  е Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“.

_Мястото ще бъде официално открито на 1 юни 2017 г. от 17:15 часа. По време на откриването ще се проведат забавни игри и предизвикателства във връзка със Седмицата на физическата активност и спорта MOVE Week 2017, която се провежда в периода 29 май – 04 юни.

новото място в СанданскиЗА ПРОЕКТА

“_The Spot” е най-новият проект, иницииран от сдружение „BG Бъди aктивен“, целящ да преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Идеята се реализира за първи път в България и е вдъхновена от т.нар. PlaceMaking – движение в Европа и САЩ, което предизвиква гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места. Проектът се организира в България с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

С _The Spot BG Бъди aктивен иска да започнем едно ново движение и да провокираме младежите в България да проявят своята креативност, мотивация и добра воля в изграждането на място, което те да припознават като свое“, споделя Биляна Милева, Мениджър „Проекти“ на сдружението, представяйки инициативата. „Чрез проекта ние целим да обединим местните представители на общността – НПО, община, млади хора и техните родители, и да им покажем, че ако обединим усилия, можем да променим нещата, които не ни харесват“.

Повече за проекта може да прочетете тук

ЗА ПЛЕЙСМЕЙКИНГ ПРОЦЕСА

PlaceMaking вдъхновява хората колективно да си представят и преосмислят обществени пространства. Той е продължителен процес на сътрудничество, който засилва връзката между хората и местата, които споделят. Той обръща специално внимание на физическите, културните и социални идентичности, които определят мястото и подкрепят текущата си еволюция. При процеса на „място-правене“ е добре да се знае, че участието на обществеността трябва:

  • да започне от рано и да е продължително;
  • да е значимо;
  • да е с добра воля;
  • да предвиди, че никога не се знае какъв ще е крайният резултат

С едно изречение – при PlaceMaking ОБЩНОСТТА Е ИСТИНСКИЯТ ЕКСПЕРТ.

С участието на общността, ефективният процес PlaceMaking капитализира активи, вдъхновение и потенциал на местната общност, а това води до създаването на качествени обществени пространства, които допринасят за здраве, щастие на хората и благосъстояние

За Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“ – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, създадено през 2016 година, с основни цели на действие – повишаване квалификацията на кадри в областта на спорта, образованието, културата. Също така и насърчаването на сътрудничеството с български и чуждестранни организации с цел обмяна на добри практики в областта на образованието, социалната и професионална реализация на младежите и да подпомага дейности, свързани с изграждането на по добра среда на живот за младите хора. Сдружението е гъвкаво и адаптивно, ориентирано към критериите и потребностите на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма към младите хора за професионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.

No Comments

Post a Comment