Програма на сдружение BG Бъди активен

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна

Като организация с традиции в опазването на Черно Море и възпитаване на отношение към него, Морският клуб се ангажира с провеждането на серия от информационни кампании с доброволци сред плажуващи през лятото, комбинирани с плажни и подводни почиствания, както и фото-конкурс на тема „Морето не е за една ваканция“. Дейностите ще се проведат в периода Май – Октомври.

Като първи стъпки към създаването на култура на поддържане на чистотата и разделно събиране на отпадъците, по време на Регата „3-ти Март“ в периода 28 Февруари – 03 Март Морският клуб в партньорство със сдружение Пауър Джъмп обезпечиха разделното събиране и извозване на отпадъците на събитието, придружено с информиране и агитиране на хората да поддържат чисто, да консумират по-малко и да изхвърлят разделно отпадъците си. В рамките на четиридневното събитие бяха събрани 60 кг. пластмаса и алуминий, 30 кг. хартия, 80 кг. стъкло и 50 кг. общ отпадък. 

безотпадъци

Допълнително, „Приятели на морето“ преговарят за организирането на мащабно корпоративно събитие с международна компания, която да ангажира 150 служители в цялостно почистване на един от плажовете, разположени на север от Варна.

footer
No Comments

Post a Comment