Програма на сдружение BG Бъди активен

Шишеяди похапват пластмасови бутилки в различни градове от страната

Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ с отворена покана 

Кампанията „Искам да съм полезен … Рециклирай ме!“ обединява градове от цялата страна за каузата #БезОтпадъци. Целта на инициативата е привлече  вниманието към нуждата от разделно събиране на опаковките по атрактивен начин и да повдигне въпроса за създаване на достъпни условия за разделно събиране на пластмасови бутилки, с цел да се повишат нивата на рециклиране и се намали замърсяването на околната среда. Като част от кампанията в над 20 населени места са поставени арт инсталациите, наречени Шишеяди, които събират пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. Кампанията ще продължи до края на 2022 като организаторите очакват събраното количество да е над 20 тона. 

Шишеяд е голяма и атрактивна арт-инсталация за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект ”Партньорство за красива и чиста България”. Инсталацията е поставена в  Пловдив, Тутракан, Свищов, Момчилград, Варна, Смолян, Враца, Марково, Дончево, Езерец, Горна Оряховица и друг. Голямата бутилка събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива. В цялата страна до момента има разположени над 20 Шишеяда на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други. Няколко от инсталациите са „пътуващи“ или иначе казано – гостуващи на различни събития, които са под шапката на събития #БезОтпадъци, които от няколко години се случват, благодарение на дългосрочната програма _Място България. 

Със Събития #БезОтпадъци, искаме да ангажираме посетителите на мероприятия от различен характер- спортни, културни и други, да се замислят какво остават след себе си – като това включва не замърсяване с боклуци като фасове и хартийки, събиране и изхвърляне на рециклируеми опаковки разделно, и да им покажем че забавлението не означава замърсяване. Културата означава преди всичко отношение към средата.”, казва Ласка Ненова от сдружението координатор -„През тази година в населени като Пловдив, Варна, Силистра, Смолян, Враца и много други си партнираме с организатори на големи събития като Маратон Варна, Opera Open, Фестивал на Здравето, MOVE Week – Седмица на физическата активност и спорт,  които ще подсигурим с подкрепа за осъществяване на чисто събитие, като това включва – наръчник за провеждане на такова, инсталацията Шишеяд , като атракционен елемент, кошове за разделно събиране и доброволци“  По време на събитията ще се провеждат  информационни кампании, по време на която доброволци ще обясняват ползите от разделното събиране и рециклиране и как то трябва да се случва правилно на гостите на събитията и участниците в тях. 

Кампанията търси още съмишленици, като координаторите са обявили отворена покана на официалната страница на „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“. Поканата е отворена за общини, различни институции в това число учебни учреждения, организации, компании, заведения, събития.

Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола. Като част от дългосрочната програма _Място България, кампанията се провежда ежегодно вече няколко поредни години и обединява малки и големи зад каузата за събиране разделно на опаковките. През 2020-та и 2021-ва кампанията се проведе в 6 града в цялата страна, които се включиха с различни инициативи за стимулиране на гражданите да събират разделно. *Проучване, което направи сдружение “BG Бъди активен”, показа че грaждaнитe  cмятaт зa нaй-oпacни плacтмacoвитe oтпaдъци, a зa cрaвнитeлнo бeзoпacни – cтъклoтo и cтрoитeлнитe oтпaдъци. Извадката даде още данни за това, че оползотворяването на пластмасовите отпадъци за създаването на нови полезни изделия е важен стимул, който подтиква населението на изследваните градове за разделното им събиране. За 82,9% от анкетираните това пряко ще повлияе на разделното събиране в дома, а 75,3% ще бъдат мотивирани и да събират изхвърлените в околната среда отпадъци. Оповавайки се данните от този въпрос от проучването,а именно че предаването на добавенa стойност и възвръщаемостта на събраното за общността би могло да послужи като стимул за гражданите да събират разделно и съответно повишаване на нивата на разделно събиране, се ражда идеята у координаторите за кампанията “Искам да съм полезен….Рециклирай ме!” През 2021-ва година кампанията събра над 50 000 кг разделно събрани отпадъци -пластмаса, метал и стъкло.

* Данните са от официално проучване на “BG Бъди активен”, осъществено съвместно с ИФПИ Пловдив през 2020-та година 

No Comments

Post a Comment