Програма на сдружение BG Бъди активен

откриване-Берковица-място

Как проектът _Място насърчава социалното сближаване

Публичното пространство стимулира сближаването между хората от квартала

Публичното пространство е жизненоважен елемент за всеки един град. Добре проектираните и управлявани публични пространства са ключов елемент за функционирането му и имат положително влияние върху качеството на живот на хората. Трансформирането на едно физическо пространство в пространство, отворено към населението, оказа влияние върху цялостната обстановка в квартала.

Безспорно човекът възприема градското пространство като свой втори дом – то изразява негова принадлежност, неговото асоцииране и разпознаване. Тоест както е и в дивата природа, той също си маркира по свой начин пространството. Това пространство бива сформирано от улиците, площадите и зелените пространства, а именно те служат за общуване между хората, отстояване на права и свободи и споделяне на общи отговорности.

В годините на преход се задълбочава процесът на отчуждение между хората и собственият им град, а липсата на доверие в институциите и споделяне на общи ценности довежда до радикализация на „публично“ и „частно“ в градската среда. Когато са правилно проектирани и поддържани, публичните пространства обединяват общността, осигуряват места за срещи и насърчават социалните контакти, които в много градски райони вече са изчезнали. Тези пространства оформят културната идентичност на отделните градски райони и са част от техния характерен стил.

Публичното пространство често бива определяно като „дневната стая на бедния човек“, което загатва за неговото особено значение при развлечението на уязвимите групи, но също така и способността му за насърчаване на интеграцията между различните социално-икономически групи. Подобряването на достъпа до функционални публични пространства за най-уязвимите жители на града може да бъде мощен инструмент за постигането на повече справедливост и равноправие, както и за насърчаването на борбата с дискриминацията.

Множество интервенции  на градската среда целят да провокират обществото и институциите към определен пространствен и/или социален проблем. Общности на млади хора осъществяват съвместни проекти с цел формиране на качествена градска среда.

Нашият проект „_Място“ е насочен към прераждане на публичното пространство. Към изграждане, обновяване и облагородяване на междублокови площи и изоставени игрища. С него ние провокираме младите хора да излезат извън своя дом, да изразят своите желания за това какво искат да има на въпросното място, а след това да участват в изграждането му.

_The Spot е първият по рода си мащабен Placemaking проект в България, който се ангажира с подобряване на публичните пространства, инвестиране в нови и различни места, които отговарят на нуждите на местните жители, изгражда капацитет на въвлечените групи и активно въвлича младите хора от идеята до реализацията с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване. Точно този подход „отдолу-нагоре“ прави проекта и по-различен от останалите подобни инициативи за подобряване на публичното пространството. Облагородяване на средата, базирайки се на идеите и нуждите на хората – звучи различно от общоприетата практика.

Предизвиквайки гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места, ние  изградихме 10 _Места в 10 български града.

доброволци-обучение

Ако имате въпроси относно проекта, можете да ги зададете на телефона на сдружение „BG Бъди активен“: +359 876 723 377

 Проектът се организира в България с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

No Comments

Post a Comment