Програма на сдружение BG Бъди активен

Как зелените публични пространства спомагат за подобряването на качеството на живот

Публичното пространство може да намали задръстванията, времето за пътуване и произшествията на пътя чрез подходящо проектиране и управление на различните видове транспорт и определяне на приоритетни маршрути за разходка и колоездене.

Използването на автомобилите може да се превърне в токсичен източник за живота на града,  увреждайки общественото здраве и директно заплашвайки безопасността на шофьорите, пешеходците и велосипедистите. Тъй като автомобилите ще останат неизбежен компонент на градския транспорт в бъдеще, си струва да се запитаме дали те трябва да доминират в мобилността на всяка улица или дори дали трябва да присъстват на всяка улица изобщо.

Публичното пространство може да намали задръстванията, времето за пътуване и произшествията на пътя чрез подходящо проектиране и управление на различните видове транспорт и определяне на приоритетни маршрути за разходка и колоездене. Една от основните функции на публичното пространство е, че ни позволява да се движим и да имаме достъп – пеша, с велосипед, кола, мотоциклет или градски транспорт.

Основната цел на градското проектиране и управление е да се съгласуват нуждите на тези често противоречиви видове транспорт. Добре проектираните улици и публични пространства насърчават ходенето пеша и колоезденето и имат силата да създават безопасна среда като намаляват скоростта на превозните средства и тяхната употреба. Концепции като споделено пространство и домашни зони показват ползите от проектирането на улиците като пространства за балансирано използване на всички видове транспорт.

Освен това едно зелено и отворено публично пространство носи много важни екологични ползи за градските райони, включително такива като охлаждането на въздуха и поглъщането на атмосферни замърсители. Значителното увеличение на твърдата настилка и намаляването на зелените площи води до по-високи тамператури в градовете, отколкото в заобикалящите ги провинциални райони. Растителността в публичното пространство може да помогне за намаляването на този дисбаланс. Публичното пространство също може да допринесе за смекчаването на климатичните промени като обедини градската среда, като я направи по-леснодостъпна и привлекателна за движение – пеша или с колело.

Като допълнение, добре проектираните публични пространства могат да:

  • подобрят околната среда около местата с по-натоварен трафик на обществения транспорт,
  • насърчат хората да използват обществен транпорт, и доведат до минимум въглеродните емисии чрез избора на материали и технологии в строителството.
  • помогнат за адаптирането към последиците от изменението на климата, действайки като устойчива отводнителна система, регулатор на слънчевата температура, източник на охлаждащи коридори, подслон от вятъра и естествената дива природа.

Какви са другите предимства на публичните пространства и как те влияят върху нашия живот? Разгледайте нашата презентация. Свалете и разпространете, за да достигнем до повече хора и да направим промяната възможна:

Проектът ни  _Място е насочен към промяна на публичните пространства и се осъществва с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation. Той има потенциала да промени представите на местните администрации и жители в българските градове относно начина, по който физическите пространства могат да се облагородяват и поддържат.

Харесайте страницата на проекта “The Spot” във Facebook за да следите актуалната информация за нашите намеси в публичното пространство.

 

No Comments

Post a Comment