Програма на сдружение BG Бъди активен

the-spot-публични пространства

Защо проектът „The Spot“ е насочен към промяна на публичните пространства

Публичното пространство е жизненоважен елемент за един проспериращ град. Добре проектираните и управлявани публични пространства са ключов елемент за функционирането на един град и имат положително влияние върху икономиката, здравето, климата, сигурността, интеграцията и свързаността на градската среда. Качеството на живот на хората в градовете е пряко свързано със състоянието на публичните пространства. Те са един от основните стълбове на градското и глобалното устойчиво развитие, придружени с подходящо упълномощаващо законодателство и адекватни финансови и икономически мерки за насърчаването на публичните и частните доходи, както и инвестициите, и създаването на благосъстояние.

Нашият проект_The Spot/_Място е първият по рода си мащабен Placemaking проект в България, който се ангажира с подобряване на публичните пространства, инвестиране в нови и различни места, които отговарят на нуждите на местните жители, изгражда капацитет на въвлечените групи и активно въвлича младите хора от идеята до реализацията с цел устойчивост и отговорност за неговото опазване.

В България хората са свикнали (най-вече заради политическия режим от близкото минало) всичко свързано с публичните пространства да зависи от управляващите. Това до голяма степен е така, но хората трябва да разберат, че ако постигнат критична маса по даден проблем/потенциал на тези пространства, то техните идеи и предложения ще бъдат взети предвид. Всеки един от нас е част от града и носи някаква отговорност и възможност за промяна. Това е и нашата цел – промяна отдолу нагоре, чрез силата на общността и тяхната креативност.

Публичните пространства в града имат потенциала да са изключително живи и ценни пространства за цялата общност, ако съответно предоставят възможности за местните жители да ги припознаят като „техни“. А това съответно ще се отрази и на физическото качество на тези пространства.

Създаването на лична връзка между младежите и града би оказало положително влияние върху тях и съответно върху тяхното изграждане като отговорни възрастни. Въвличането на младежи в изгражването на пространството по техен вкус и желание е важно, тъй като предоставя възможност за придобиване на опит и знания чрез практически упражнения свързани с ежедневния живот. Възможността да работят в екип, да наблюдават, да набелязват проблеми и да откриват нови творчески решения са само част от уменията, които младежите развиват по време на проекта.

Защо „The Spot“ се ангажира с промяна на публичните пространства?

  • Публичното пространство насърчава социално сближаване

Добре поддържаното междублоково пространство е символ на активни хора, които си имат принципи и за тях е важно „техният“ преден/заден двор да изглежда приятно и добре. Тук има един ключов момент – защо аз да правя нещо, което ще ползват всички? Това е въпрос, който много хора си задават и донякъде с право. Затова е нужно нещо много просто – социалност – да говориш със съседите, да се разберете какво е нужно и всички заедно да отделите няколко часа от времето си и да направите междублоковото си пространство по начина, по който ви се иска. Това е уникален шанс! Абдикирането на властите от поддръжката на тези пространства всъщност е огромен потенциал за хората да изявят себе си, стига да преодолеят егото си и да се обединят със съседи, приятели, роднини.

ДОБЪР ПРИМЕР: ДОБРОВОЛЦИ СЪБРАХА ПОДПИСКА ЗА ПОСТАВЯНЕТО НА ЧЕШМА НА ТОТКА_МЯСТО
Площадката при бившия тютюнев (червения) склад е новото любимо място на младите хора в града носи името ТОТКА_Място. Младежи от града сами са инициирали събирането на подписи за поставяне на чешма на площадката
ВИЖТЕ видео ТУК

 

  • Публичното пространство повишава ефективността на транспорта и подобрява околната среда

Едно зелено и отворено публично пространство носи много важни екологични ползи за градските райони, включително такива като охлаждането на въздуха и поглъщането на атмосферни замърсители.

ДОБЪР ПРИМЕР:  На 27 юли до пл. „Мрамор“ в гр. Берковица бе проведена обществена дискусия между живущите в квартала, по време на обсъждането гражданите изказаха своите възражения най-вече за нелегално паркиралите коли в озеленените площи (т.е. в самото парково пространство).
ВИЖТЕ видео от обсъждането ТУК
  • Публичното пространство подкрепя икономиката

Добре проектираните и управлявани публични пространства повишават икономическа стойност на градската среда и следователно могат да повлияят положително върху местната икономика, възможностите за работа, бизнес инвестициите, туризма и др.

  • Публичното пространство повишава безопасността

Смесеното и разнообразно публично пространство (използване, потребители, дизайн, състояние, време и др.) осигурява място, което е оживено и натоварено и това автоматично води до намаляване на несигурността.публичното пространство може да намали възприятията на несигурност чрез привличането на голям брой ползватели през целия ден.

  • Публичното пространство подобрява общественото здраве

Публичните пространства, които са развили пълния си капацитет могат да подобрят здравето ни чрез осигуряване на възможности за физическа активност и игра

Ако имате въпроси относно проекта, можете да ги зададете на телефона на сдружение „BG Бъди активен“: +359 876 723 377

 

Проектът _TheSpot се организира с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

1 Comment

Post a Comment