Програма на сдружение BG Бъди активен

Градски улици

Да преосмислим градските улици като места за хората

Една от най-слабо изследваните теми у нас е свързана с градското планиране и проектиране. Публичното пространство почти не съществува като тема и не е включено в дневния ред на обществото. Неосъзнавайки, че публичните пространства са ключов елемент за функционирането на един град, обществото губи от положителното влияние, което те могат да окажат върху икономиката, здравето, климата, сигурността, интеграцията и свързаността на градската среда.

Качеството на живот на хората в градовете е пряко свързано със състоянието на публичните пространства. Публичното пространство може да повиши ефективността на транспорта и да подобри състоянието на околната среда.

Използването на автомобилите може да се превърне в токсичен източник за живота на града,  увреждайки общественото здраве и директно заплашвайки безопасността на шофьорите, пешеходците и велосипедистите. Тъй като автомобилите ще останат неизбежен компонент на градския транспорт в бъдеще, си струва да се запитаме дали те трябва да доминират в мобилността на всяка улица или дори дали трябва да присъстват на всяка улица изобщо.

Публичното пространство може да намали задръстванията, времето за пътуване и произшествията на пътя чрез подходящо проектиране и управление на различните видове транспорт и определяне на приоритетни маршрути за разходка и колоездене. Една от основните функции на публичното пространство е, че ни позволява да се движим и да имаме достъп – пеша, с велосипед, кола, мотоциклет или градски транспорт. Основната цел на градското проектиране и управление е да се съгласуват нуждите на тези често противоречиви видове транспорт. Добре проектираните улици и публични пространства насърчават ходенето пеша и колоезденето и имат силата да създават безопасна среда като намаляват скоростта на превозните средства и тяхната употреба. Концепции като споделено пространство и домашни зони показват ползите от проектирането на улиците като пространства за балансирано използване на всички видове транспорт.

Прекрасен пример можем да дадем с нашето Парк(О!) Място в Берковица. Там, заедно се изправихме срещу неподдържаната зеленина и незаконно паркиралите коли върху парковото пространство.

ВИЖТЕ видео от осъщественото обществено обсъждане, на което местните жители изразиха своите възражения, най-вече за нелегално паркиралите коли в озеленените площи

Освен това, едно зелено и отворено публично пространство носи много важни екологични ползи за градските райони, включително такива като охлаждането на въздуха и поглъщането на атмосферни замърсители. Значителното увеличение на твърдата настилка и намаляването на зелените площи води до по-високи тамператури в градовете, отколкото в заобикалящите ги провинциални райони. Растителността в публичното пространство може да помогне за намаляването на този дисбаланс. Публичното пространство също може да допринесе за смекчаването на климатичните промени като обедини градската среда и я направи по-леснодостъпна и привлекателна за движение – пеша или с колело.

Допълнително добре проектираните публични пространства могат да подобрят околната среда около местата с по-натоварен трафик на обществения транспорт, насърчат хората да използват обществен транспорт, и доведат до минимум въглеродните емисии чрез избора на материали и технологии в строителството. Публичното пространство може също да помогне за адаптирането към последиците от изменението на климата, действайки като устойчива отводнителна система, регулатор на слънчевата температура, източник на охлаждащи коридори, подслон от вятъра и естествената дива природа.

Ако имате въпроси относно проекта, можете да ги зададете на телефона на Сдружение „BG Бъди активен“: +359 876 723 377

Проектът The Spot се осъществява с финансовата подкрепа на Фондацията на Coca-Cola.

No Comments

Post a Comment