Програма на сдружение BG Бъди активен

Ползи от placemaking

Въздействия и ползи от процеса „местоправене“

Когато обществените пространства се превърнат в част от ежедневието ни, те биват свързани с лични преживявания – среща с нови приятели, първите стъпки на детето, културни събития и спорт.

Placemaking-ът или „местоправенето“ е именно процесът на създаване на емоционални връзки с местата. Споделянето на тези връзки помага за укрепването на общността.

Какви положителни резултати може да ни донесе местоправенето:

  • Създава мост между различните хора – местата привличат различни социални групи хора – тийнейджъри, жени и деца, както и етнически и културен микс от хора, така публичното пространство ангажира хората на ниво „обща основа“.
  • То е предпоставка за икономическо развитие – подобренията публичното пространство могат лесно да бъдат насочени за катализиране на частни инвестиции и предприемачески дейности
  • Създава идентичност на общността – местата подхранват и оформят идентичността на общността. Така тя се припознава като „по-голяма“ организация, с добро чувство за всеотдайност, доброволчеството, ценности и обща визия.
  • Изграждане на демокрация – местата са общи помещения с обща цел, което провокира различни групи хора да работят съвместно в демократичен процес.
  • Ангажиране на младите – младежите често са пренебрегвана публика, която пропуска възможности не само да изгради лидерство, но и да намали чувството на апатия и цинизъм сред тяхната възрастова група.

Да си припомним:

Placemaking е процес, който се възползва от силата на изкуството, културата и творчеството, за да служи на интереса на общността с цел придвижване към по-широка програма за промяна, растеж и трансформация по начин, който също изгражда характера и качеството на място. Акцентът се поставя върху даване на поле за изява на младите хора, чиято задача е, посредством работни срещи и обществени обсъждания, да решат как биха искали да изглежда тяхното „място“.

За проекта на сдружение „BG Бъди активен“ – „_The Spot/_Място“, в чиято основa е заложен именно Placemаking-ът, прочетете ТУК

Кои 10 града ще имат своето „_Място“  вижте ТУК

Още полезна информация за Placemaking можете да намерите ТУК

Ако имате въпроси относно проекта „_The Spot“, можете да ги зададете на телефона на Сдружение BG Бъди активен“ – +359 876 723 377

 

No Comments

Post a Comment