Програма на сдружение BG Бъди активен

БГ Бъди Активен и проект PARK са в официалната селекция на Европейската седмица на регионите 2022

Нашият уъркшоп ‘#Плейсмейкинг за Активна Рекреация – достигане, ангажиране, действие и празнуване на нашите споделени здрави градове’ е избран и включен в официалната програма на #EuropeanWeekofRegionsandCities през есента на 2022 г.

Проектът PARK има за цел да свърже създателите на „места“ и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения, който да подкрепя капацитета на двата сектора и в крайна сметка да доведе до подобрени програми и подходящи за спорт пространства в градска среда, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони.

Следете нашите новини, за да научите как може да се включите в събитието през Октомври и заедно да допринесем за по-добри и здрави градове и общности.


Our workshop ‘PlacemakingforActiveRecreation – #reach #engage #act #celebrate our sheared healthy cities’ is selected in the official programme of #EURegionsWeek October event!

The activity is part of the amazing and important PARK project and its aim and mission to #LetsHealOurCities.

Stay tuned for more details soon and how you can be part of our activities together with all the PARK partners.

No Comments

Post a Comment