Програма на сдружение BG Бъди активен

Какво е побутване (Nudging)?

Много проблеми с устойчивостта се свеждат до промяна на човешкото поведение. В тези случаи предоставянето на информация е важно, но...