Програма на сдружение BG Бъди активен

Пловдив е градът с първите паркови зони с разделно събиране на отпадъци

Парк “Кан Крум” и парк 2019 в ж.к. Тракия, са първите паркови зони в града под тепетата, които дават възможност на своите посетители да изхвърлят разделно своите пластмасови бутилки. Точно десет са инсталациите Шишеяд, размер мини, които са поставени на териториите на двата парка, а инициативата е на сдружение БГ Бъди активен, и се осъществява с подкрепата на район Тракия, Община Пловдив. По този начин администрацията ще осигури на гражданите повече възможности  за разделното изхвърляне на своите отпадъци от пластмасови опаковки и така да се погрижат за по-чистата околна среда.

“За да покрие изискванията от ЕК, България трябва да въведе по-мащабен обхват на  разделното събиране на отпадъци и да разшири инфраструктурата за рециклиране. Само така, държавата ни може да покрие европейските стандарти, според които страните членки трябва (до 2025 г.) да рециклират 55% от битовите си отпадъци и 65% от опаковките”, казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен – “За да се достигнат тези проценти, трябва всички община, бизнеси, граждани да са ангажирани с идеята и да полагат необходимите усилия в тази посока.  Много проблеми с устойчивостта се свеждат до промяна на човешкото поведение, затова се стремим да осигурим възможности общините и администрациите да работят в посока осигуряване на възможност за разделно изхвърляне на отпадъци в пешеходни зони и паркове. Тук идва и нашия Шишеяд, който е прекрасен инструмент за приучаване и изграждане на устойчиви навици”. Шишеядите, които сдружението предоставя за поставяне в пешеходни зони са разработени със специален размер и дизайн, за да влияят върху проектирането на архитектурата на избора и поведението на гражданите. 

Над 60 са населените места в страната, в които има разположени близо 120 Шишеяда размери L/M, а техни осиновители са общински администрации, НПО организации, учебни заведения, спортни зали бизнеси.  Координаторите от BG Бъди активен са разработили и патентовали дизайна на арт инсталацията, като за различните локации на които се поставя, както и очаквания брой отпадъци, които тя ще събира,  се предлагат три варианта и размера. За да се подсигури регулярното почистване и предаване на събраното количество, сдружението си партнира с ЕКОПАК България, БОРА/Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация/ и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Искам да съм полезен…Рециклирай ме! продължава да разширява своя обхват и през 2024-та година, подкрепена от компaния „Coca Cola“,  ще продължава да работи за повишаване нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване,  почистване и облагородяване на публични пространства. Ще се радваме на нови партньорства, за да разширим ареала на инициативата.”, коментират от сдружението.

 

Припомняме, че Шишеядът не е съвсем непознат за местните жители на квартала Тракия, тъй като най-голямата зелена зона – парк Лаута бе един от първите домакини на инсталацията още през 2020 година.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен в партньорство с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.