Програма на сдружение BG Бъди активен

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е вече официален партньор и участник в кампанията Искам да съм полезен…Рециклирай ме! 

Кампанията е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“. Съмишленик и отговорен партньор  в реализирането на каузата #БезОтпадъци, сме убедени във важността всеки гражданин, във всяко населено място в страната, да може лесно да се включи в разделното събиране на използваните бутилки, за да бъдат всички те ефективно рециклирани.

Използваните от индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води опаковки – бутилки и кенчета, освен с високото си качество за храни, осигурявайки безопасност, трайност и удобство на потребителите, са  и 100 % рециклируеми. Те са ценен ресурс, който не бива да бъде пилян или пък да генерира замърсяване, ако не бъде изхвърлян правилно в нашата природа.  Именно затова за нашата индустрия устойчивото развитие е неразривно свързано със събирането и ефективното рециклиране на опаковките от напитки: колкото повече бутилки събираме, толкова повече бутилки можем да рециклираме и да използваме повторно за производството на нови бутилки, пестейки изчерпаеми природни ресурси и генерирайки висока добавена стойност в нашата икономика и общество. Осигуряването на ефективно рециклиране от бутилка в бутилка и истинското затваряне на цикъла са ключови стъпки за превръщането на кръговата икономика в реалност.

Ние вярваме, че образованието относно важността на разделното събиране и рециклирането е неразделен елемент от усилията на индустрията за безалкохолни напитки да стимулира пълна кръговост и ползи за околната среда. Пътуването започва в ранна възраст. Ние имаме споделена отговорност да създадем по-зелено бъдеще за нашите деца. Чрез кампанията Искам да съм полезен…Рециклирай ме! имаме възможност да партнираме в усилията да ги научим на принципите на разделно събиране и рециклиране. Като част от общите дейности сме се насочили  в инсталирането на креативната инсталация Шишеяд из цялата страна, а целта на кампанията е да събере 20 тона чист материал от опаковки до края на годината. 

В устойчивото общество, което изграждаме заедно с БГ Бъди активен, приносът на всеки е изключително важен.

Знаем, че заедно можем да им осигурим безкраен жизнен цикъл, превръщайки всяка бутилка в нова такава, опазвайки природата и нейните ресурси за идните поколения. 

 

„Искам да съм полезен…рециклирай ме“  е част от проекта Партньорство за красива и чиста България, изпълняван с подкрепата на Фондация Кока Кола. 

Културен Шишеяд