Програма на сдружение BG Бъди активен

Конкурс

„Лесно на чисто“

конкурс лесно на чисто

Конкурсът „Лесно на чисто“ е начин да потърсим инструмент, чрез позитивни и негативни стимули, да променим проблемното поведение и да създадем положителна мотивация в посока превенция на замърсяването, рециклиране и активна роля в почистването, като надскачаме или конфронтираме директно първосигналните и вменени нагласи на замърсяващите.

Решението, което търсим, е адекватен подход към казусa със замърсяването, който има практическо приложение и ни дава конкретни идеи за достигане на проблемните групи. Концепцията трябва да съдържа цялостно послание (визуално и текстово) към една или няколко от изброените групи.

Препоръчителният формат на концепцията е идейна част с обосновка и предложение за послания (без ограничения на форматите – инсталация, видео, дигитална продукция и др.). Концептуалният подход към проблема позволява свободно използване на алтернативни варианти на стандартните забранителни и санкционни мерки.

На участниците се предоставят проучвания и данни, които изследват различните причини за замърсяване.

Жури

Жури на конкурса

 • Представител на 6 elements – Яна Якова
 • представител на БДВО -Любомир Аламанов
 • Представител на Satelit Agency – Даниела Гозманова
 • Представител на Media cafe – Стефан Попов
 • Представител на  медия Под Tепето – Иво Дернев
 • Представител на списание НУЛА32 – Панайот Стефанов
 • Представител БГ Бъди активен – Румяна Киризиева
 • Представител на Perceptica -Петър Галев

Награда

Отличеният проект печели парична награда в размер на 1000 лв.

Защо правим този конкурс?

 

Отпадъци има навсякъде

Замърсяването е сериозен проблем и голяма част от българите го отчитат като такъв.

Наблюдава се висока степен на информираност по проблемите на околната среда, както и загриженост от страна на гражданите относно последствията.

Гражданите като цяло са убедени във важността на своите лични усилия за опазване на околната среда – едва трима на сто граждани заявят, че техните лични усилия нямат никакво значение за подобряване на околната среда. В същото време живеем в среда, в която отпадъците са изобилни.

Най-замърсяващите отпадъци са:

79,5% цигари/ фасове

62,4% опаковки

47,8% бутилки и кутии

43,3% хранителни отпадъци

и 44,6% други битови отпадъци

Кой замърсява?

Идеалният гражданин не замърсява.

Идеалният гражданин, като част от обществото, приема съществуващия обществен договор да не замърсяваме, хвърляйки отпадъците извън определените за тях места.

Той одобрява мерките против замърсяването, спазва ги, възпитава децата си да ги спазват. Участва активно в процесите против замърсяването (напомня, почиства, подава сигнал при нарушения и други).

Рядко или никога не дава повод за глоби поради замърсяване.

В него е породен общественият ангажимент.

конкурс лесно на чисто

Кой тогава цапа?

Ето някои от най-често срещаните „цапащи видове“, на които се дължи замърсяването: 

 • Шофьорите, които изхвърлят фасове и отпадъци през прозореца или оставят отпадъци навсякъде, освен в контейнера за отпадък. Тук отбелязваме и шофьорите на камиони и автобуси, които прекарват много време на път и никога не ползват контейнери и кофи за отпадъка.
 • Рибарите, които са толкова внимателни със своите рибарски принадлежности, но оставят след себе си найлонови пликове, кутии, фасове, празни стъклени и пластмасови бутилки, счупени и ненужни корди, куки, захранка и други.
 • Футболните фенове, които обичат отбора си и го подкрепят, но не ги притеснява, че стадионът прилича на кочина отвътре (секторите след игра) и отвън (трайна инсталация от отпадъци).
 • Пушачите и техните вечни следи – фасовете. Не ни е подминала и новата епидемия от гилзи и флакони от електронни цигари и наргилета. 
 • Ученици и студенти, които са забравили, че мама не е тук да почисти. Някой друг, например, чистачките са длъжни да съберат опаковките от храна и бутилките, както и ненужните и стари вещи.
 • По-възрастните наши роднини и близки, за които рециклирането е нова идея, която им идва сложна и трудна за спазване. Те забравят, че след себе си оставяме милиарди тонове непреработваем отпадък, който отива във водата и храната, които приемаме.
 • Туристи и пътуващи – които не знаят „къде са кофите“, но всъщност не се притесняват да цапат, защото не живеят тук. Те са за малко, но някои от отпадъците след тях ще се разграждат стотици години близо до нас.
 • Различни групи хора, общото за които е, че замърсяването не е техен проблем, а същевременно участват в него.
 • Държавата също цапа, неосигурявайки добра инфраструктура, която да прави поддържането на чистотата лесно и просто. 

Последствията:

 

Неприятни и замърсени градски пространства….

Огледайте се и вижте къде домуват отпадъците, когато не са в контейнера за боклук:

 • Училищния двор и около него
 • Стадиона и около него
 • Крайбрежието на реката, на морето, на язовира
 • Паркинги, шосета и бензиностанции (фасове)
 •  Автобусни спирки
 • Изоставени къщи
 • Градинката пред блока
 • Паркът наблизо

Задачата

Да променим нагласите на тези, които замърсяват!

 

Ние си даваме сметка, че пътят към по-чиста държава, град, квартал, улица и дом тръгва от нашето разбиране за чистота и умението ни да живеем заедно с други хора.

Стъпка в правилната посока!

Настоящата ситуация изисква отправяне на послание, което достига и променя нагласите на замърсяващите.

Конкурсът Лесно на чисто е начин да потърсим инструмент, чрез позитивни и негативни стимули, да променим проблемното поведение и да създадем положителна мотивация в посока превенция на замърсяването, рециклиране и активна роля в почистването, като надскачаме или конфронтираме директно първосигналните и вменени нагласи на замърсяващите.

Решението, което търсим, е адекватен подход към казусa със замърсяването, който има практическо приложение и ни дава конкретни идеи за достигане на проблемните групи. Концепцията трябва да съдържа цялостно послание (визуално и текстово) към една или няколко от изброените групи.

Препоръчителният формат на концепцията е идейна част с обосновка и предложение за послания (без ограничения на форматите – инсталация, видео, дигитална продукция и др.). Концептуалният подход към проблема позволява свободно използване на алтернативни варианти на стандартните забранителни и санкционни мерки.

На участниците се предоставят проучвания и данни, които изследват различните причини за замърсяване.

Условия за участие

 • Конкурсът „Лесно на Чисто- Провокирай промяната“ е отворен за ученици, студенти и професионалисти с сферата на графичния дизайн, ПР и комуникации, журналистика, екология и сходни на тях области, без да е обвързващ с изискване за професионална квалификация.
 • Всеки автор или екип от автори е нужно да представи 1 концептуално предложение по посочената тема, като спази основните изисквания към концепта: да решава казусa със замърсяването посредством творчески подход и послание към замърсяващите групи.
 • Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.
 • Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски. Всеки участник (екип участници) в конкурса декларира, че е единствен автор на представеното от него предложение, както и че същото не нарушава авторски права на трети лица. Участниците носят отговорност за авторството на проекта и всякакви претенции от страна на трети лица, предявени във връзка с представените от тях проекти.
 • Проектите не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуалната собственост.
 • След определяне на победителите, избраните предложения се предоставят във векторен формат (работен вариант).
 • Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, актуален телефон, email, училище/университет, месторабота, както и друга информация по преценка на участника. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от БГ Бъди активен и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 • Всеки кандидат трябва да приложи подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието му с условията на конкурса и факта, че е единствен автор на проекта на графичните изображения на логата. В случай, че проектът е изготвен в съавторство – декларацията се попълва от всички автори.
 • Участникът представя декларация по образец (Приложение № 1), удостоверяваща авторството върху предложения проект и това, че не се нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или всякакви други права върху интелектуална/индустриална собственост, на което и да било лице или организация, и че никой няма никакви права на собственост, права на участие или каквито и да било претенции във връзка с представения проект и, че при класиране на първо място на конкурса изключителните права върху графичния знак ще бъдат предоставени на БГ Бъди активен
 • Всички проекти следва да бъдат изпращани на електронен адрес [email protected]  до 15 октомври 2021 г. като прикачени файлове (максимум 2  MB) или чрез предоставяне на линк за  сваляне (максимум 50 MB).
 •  БГ Бъди активен има право да използва наградените проекти при провеждане на изложби и специални събития.
 • Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие. Участниците се уведомяват на посочения от тях електронен адрес за класирането на предложените от тях проекти.
 • Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящия конкурс, се отстраняват от участие в конкурса. Отстранените участници се уведомяват на посочения от тях електронен адрес.
 • Организаторите могат да прекратят провеждането на конкурса или да не връчат всички награди, ако постъпилите проекти не отговарят на предварително обявените условия от организаторите или не отговарят на критериите на журито за класиране за награда.
 • Правото на заявяване и регистрация на проектa за дизайн, класиран на първо място, както и правото на ползването му за търговски или рекламни цели преминава върху БГ Бъди активен с предоставяне на наградата.
 • Победителят е отговорен за всяко данъчно облагане на наградата

 

Изпращайте вашите проекти на електронен адрес [email protected] до 15 октомври 2021 г.

Конкурсът е част от инициативата „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола и част от дългосрочната програма на БГ Бъди активен Място България.