Програма на сдружение BG Бъди активен

Проектът се фокусира върху реализацията на четири различни интервенции; всяко една от тях разположено в жилищен комплекс и по конкретно – ЖК “Иглика“, ЖК “Балик“, ЖК “Дружба“ и ЖК “Добротица“.

Предложената проектна концепция от Добрич, която спечели подкрепата за реализиране като част от “_Място” 201, е различна от останалите предприети инициативи. Местните партньори избраха подход, следващ идеята за по-широко разпространение на ‘placemaking’ концепция в целия град. Проектът се реализира четири различни квартала – “Иглика”, “Балик”, “Дружба” и “Добротица”. Общата характеристика при избора на тези локации е, че всички те представляват жилищни комплекси с характерна за тях типология от блокове.

Макар че беше идентифицирано като амбициозна задача от гледна точка на необходимите усилия за организиране на четири отделни процеса, това решение бе подкрепено в името на разпространението на ‘placemaking’ идеологията. По този начин се предостави и възможност на по-голям брой граждани да повлияят върху качеството на заобикалящата ги градска среда. Въз основа на тази концепция бяха осъществени четири отделни процеса, в които гражданите имаха възможност да разрешат на най-неотложните си нужди в техния жилищен квартал.

[rev_slider_vc alias=“dobrich2-footer-slider“]