Програма на сдружение BG Бъди активен

място

„_Място България“ – началото: Акции, експерименти и уроци относно прилагане на подхода „placemaking / местосъздаване“ в България

НПО Организации

Проектите за промяна на средата, в която живеем „_Място 2017“ и „_Място 2018“ са първите етапи довели до дългосрочната програма на БГ Бъди активен – „_Място България“

През 2017 и 2018 та превърнахме 20 запустели и неподдържани публични територии в модерни и приятни пространства, където младите хора от квартала могат да прекарват времето си заедно. Чрез активно ангажиране на местните общности в (пре)създаването на ‘места’-та с различни обществени дискусии, идейни работилници и физически интервенции, използвахме публичните пространства като територия за учене на демокрация, активно гражданско участие и инициатива.

Тази публикация е създадена със съвместния труд на „БГ Бъди активен”, Сдружение „|Не|Формално“ и Студио PUNKT, с цел да извлече основни заключения и уроци от процеса по ‘местосъздаване’, като всеобхватен и практически метод за подобряване на заобикалящата ни среда с участието на общността. Сигурни сме, че споделяйки знанията и опита, който имаме ще дадем възможност ‘местосъздаването’ да бъде по-разпознаваемо и по-прилагано като методология за работа с общности.

Разгледайте публикацията, съдържаща всички пространства от първите 2 години на програмата.