fbpx

Програма на сдружение BG Бъди активен

Ръководство на кмета за обществен живот

За общини

Ръководство на кмета за обществен живот показва как кметовете могат да насърчат оживения обществен живот. Разделено е в пет стъпки: Измерване, Приканване, Направа, Развиване, Формализиране и включва казуси от Ню Йорк, Питсбърг, Денвър, Лексингтън, Сан Франциско, Сенкт Пол и Копенхаген.

Това ръководство е предназначено за кметове и техния персонал. То доказва защо е важно да се обръща внимание и да се измерва какво правят хората на обществени места. Ръководството предлага тактики и казуси от реалния живот, за да помогне на кметските администрации да си свършат задълженията. Предизвикателствата, намиращи се най-отгоре в списъците със задачи на повечето кметове – от намаляване на престъпността до изграждане на икономиката и до насърчаване на най-важните места – са пряко свързани с това до колко нашите градове насърчават обществения живот. На фундаментално ниво ние вярваме, че премахването на бариерите пред участието и улесняването на повечето хора да прекарват времето си на обществени места е от ключово значение за създаването на процъфтяващи, демократични градове.

Автор на ръководството на Института Гел,а преводът на български език е разработен от сдружение „БГ Бъди активен“ , осъществен като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”, част от дългосрочната програма “_Място.

Сдружение „БГ Бъди активен“ е партньор на различни международни организации, работещи за насърчаване на физическата активност, устойчивия начин на живот, активизиране на местните общности и промяна на средата (placemaking). Благодарение на активните контакти на сдружението, то има достъп до иновативни ресурси, споделен опит и платформи за обмен на идеи.

X