Програма на сдружение BG Бъди активен

Ръководство за изкуство на асфалта

Ресурси за НПО и организации

Ръководството за изкуство на асфалта насочва вниманието към повече от две дузини арт инсталации по улици, тротоари, площади и табла в градовете в САЩ и по света. Надяваме се, че проучването на тези случаи, ще вдъхнови повече градове да разработват и провеждат свои собствени проекти за освежаване на градската инфраструктура и подобряване на кварталите. Ръководството също така включва практически съвети и най-добри практики, които да помогнат на градските агенции, общностни организации и художници да изработят успешни арт инсталации на асфалт.

Всеки проект е уникален и всеки град има свой собствен подход – точно поради това тази работа е толкова динамична. Но ние вярваме, че като споделяме уроците, които научихме в Ню Йорк и които много други са научили чрез своите собствени проекти, ще успеем да предадем на градската управа инструментите и вдъхновението да създават по-ведри, по-безопасни и по-дружелюбни улици, както за жителите, така и за посетителите. 

X