Програма на сдружение BG Бъди активен

Ръководство за изкуство на асфалта

Ресурси за НПО и организации

Ръководството за изкуство на асфалта насочва вниманието към повече от две дузини арт инсталации по улици, тротоари, площади и табла в градовете в САЩ и по света. Надяваме се, че проучването на тези случаи, ще вдъхнови повече градове да разработват и провеждат свои собствени проекти за освежаване на градската инфраструктура и подобряване на кварталите. Ръководството също така включва практически съвети и най-добри практики, които да помогнат на градските агенции, общностни организации и художници да изработят успешни арт инсталации на асфалт.