Програма на сдружение BG Бъди активен

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЦИГАРЕНИ ОТПАДЪЦИ 2019

ресурси за общини

Набор от инструменти: Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019

Програмата за превенция на цигарени отпадъци /Cigarette Litter Prevention Program (CLPP)/ е най-голямата програма в страната, насочена към елиминиране на отпадъците от цигаре- ни угарки. Тя е предназначена да подкрепя инициативи за подобряване на местната общ- ност за намаляване на отпадъци от угарки от пури и цигари. Общностите, които прилагат Програмата за превенция на цигарени отпадъци, която вече е в своята 16-та година, последователно съкращават процентите на отпадъци от цигарени угарки наполовина въз основа на местни измервания, направени през първите четири месеца до шест месеца след стартиране на изпълнението на програмата.

Защо е от значение отпадъкът от цигарени угарки?

Угарките от цигари си остават най-изхвърляният предмет в САЩ и по целия свят. Изхвърлянето на угарки от цигари и пури на земята, пускането им в саксии с цветя и изхвърлянето им във водни източници представляват замърсяване с боклук. Замърсяването с угарки от цигари и пури е неприятна гледка, както скъпо за почистване и вредно за водните източници и дивата природа. Всъщност 32% от отпадъците в отводнителни канализации са тютюневи изделия. Отпадъците, попадащи в тези канали и водни системи, в крайна сметка се оказва в местни потоци, реки и други водни източници

Свалете целия документ за да прочетете повече информация.

Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди активен“, осъществен като част от дългосрочната програма _Място България, и финансиран от Фондация Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпространение сред българската публика и достигане на информацията до по-голям брой хора.

Ресурсите са  част от сътрудничество между американската организация “Keep America Beautiful”  и сдружение БГ Бъди активен, които обединяват силив областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.