Програма на сдружение BG Бъди активен

ПЛАНИРАНЕ ЗА УСПЕХ

Ресурси за общини

Това ръководство специално се занимава с елементи на прорамния дизайн, които помагат на хората да свикнат да използват правилно кошчетата за боклук. Когато програмите за резиклиране на публичното пространство често се провалят, това е когато тези съображения се игнорират или третират като допълнителна мисъл към други приоритети на планирането, като естетиката на кошчето за рециклиране или поставяне на кошчета във връзка с озеленяването и други характеристики на обекта. Въпреки че тези други съображения са важни за справяне, от решаващо значение за успеха на програмата е поведението на потребителя да бъде взето предвид в началото на планирането на програмата. Нито една практика, описана в това ръководство, няма да гарантира успех; по-скоро, обикновено изисква комбинация от тях. Също така имайте предвид, че всяка настройка е уникална; това, което работи добре на едно място, може да се нуждае от усъвършенстване, за да сработи на друго място.