Програма на сдружение BG Бъди активен

Малка книжка на Зелените Подтиквания

Ресурси за учители

Поведенческата наука показва, че простото„подтикване“ към ежедневните по-екологични решения е мощен стимул заекологични действия за студенти и другичленове на общността в кампуса. Техникикато нежно убеждаване, промяна на рамкатана избора, нулиране на опциите поподразбиране или овладяване на социалнотовлияние могат да доведат до устойчивоповедение и екологичен кампус.