Програма на сдружение BG Бъди активен

Ръководство как да управляваме заведение #БезОтпадъци

Ресурси за бизнеса

Проучване, което направи сдружение BGБъди активен показа, че грaждaнитe cмятaтзa нaй-oпacни плacтмacoвитe oтпaдъци,a зa cрaвнитeлнo бeзoпacни – cтъклoтo иcтрoитeлнитe oтпaдъци. Извадката дадеоще данни за това, че оползотворяването напластмасовите отпадъци за създаването нанови полезни изделия е важен стимул, койтоподтиква населението на изследванитеградове за разделното им събиране. За 82,9%от анкетираните това пряко ще повлияе наразделното събиране в дома, а 75,3% ще бъдатмотивирани и да събират изхвърлените воколната среда отпадъци.