Програма на сдружение BG Бъди активен

ВДИГНИ
ПО ЕДНО БОКЛУЧЕ НА ДЕН

#ЛесноНаЧисто

Стани посланик за по-чиста и красива България

Замърсяването, причинявано от хората в нашия град, се вижда навсякъде!

Проучвания показват, че личният пример е най-ефективният начин да въздействаме на средата и да променяме поведението на хората, свикнали да замърсяват.

 

Затова ни трябвате вие – нашите посланици на град #БезОтпадъци!

За какво ви молим?

Да вдигате по едно боклуче на ден. Да се снимате и да споделяте с двата хаштага #ЛесноНаЧисто и #БезОтпадъци

Защо ви молим за това?

Ние вярваме, че и най-малкият жест има голям ефект. Ако всеки от нас вдигне по едно боклуче на ден, градът ни ще е много по-чист.

Замърсяването е сериозен проблем и голяма част от българите го отчитат като такъв. Наблюдаваме висока степен на информираност по проблемите на околната среда, както и загриженост от страна на гражданите относно последствията от замърсяването. Като цяло всички граждани са убедени във важността на своите лични усилия за опазване на околната среда – едва трима на сто заявят, че техните лични усилия нямат никакво значение за подобряване на околната среда. В същото време живеем в среда, в която отпадъците са изобилни…

Защо личен пример?

Кампанията „Лесно на чисто“ се организира ежегодно в градове от цялата страна. През изминалите години сме прилагали различни методи, чрез позитивни и негативни стимули (забранителни и предупредителни табели, инсталации с висок обществен интерес, групови и тематични почиствания и други), да променим проблемното поведение.

Различните по послание кампании, на практика, ни показаха, че най-ефективният начин да накараме повече хора да почистват и да не замърсяват, е като създадем положителна мотивация.

Всеки гражданин може да заеме ролята на посланик на чистотата като говори за превенция на замърсяването и рециклиране и като активно се ангажира с почистване. 

С личния си пример ние надскачаме или конфронтираме директно първосигналните и вменени нагласи на замърсяващите. 

Какви са най-често срещаните отпадъци в градска среда?

цигари/ фасове
0 %
опаковки
0 %
бутилки и кутии
0 %
хранителни отпадъци
0 %
други битови отпадъци
0 %

Ако всички ние вдигаме по едно боклуче на ден то се надяваме, в скоро време, давайки добър пример, да спрем порочната практика на замърсяване на нашите общи публични пространства.

Стани посланик на чистотата в своя град, своята улица, училище или офис, като вдигаш по едно боклуче на ден и го споделяш с двата хаштага #ЛесноНаЧисто и #БезОтпадъци

Кампанията „Лесно на Чисто“ е част от проекта ни „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола.