АЗ ТИ ПЛОВДИВ! 2019

_ATP-14

Аз, Ти, Пловдив!“ е проект на сдружение „БГ Бъди активен“, който цели да създаде партньорства между граждани, институции и културни оператори, които да работят заедно за намаляване и оползотворяване на отпадъците от събития и за почистване и облагородяване на жилищни зони в града.

Проектът подпомогнa организаторите на събитията, посетителите на събития, гостите на града да бъдат отговорни и да оставят по-малко отпадъци, като им предостави обучения и материали как да рециклират и да намалят употребата на еднократни съдове и опаковки.

#безотпадъци

Инициирахме този проект заради необходимостта от информиране на обществото ни как да намалим количеството отпадък, което генерираме и защото знаем, че можем дългосрочно да ангажираме гражданите на Пловдив с отговорно гражданско поведение, свързано с чистотата на града, лично отношение към разделно събиране и рециклиране на отпадъци, като ги включим в дейности за почистване на градски пространства, обновяване на определени пространства в града.

Радваме се, че през 2020 стартираме програмата _МЯСТО България, чрез която можем да споделим и разпространим натрупания опит и дададем добрия пример в 6 града в страната: Варна, Русе, Шумен, Добрич, Пловдив и Силистра.

_ATP-15

Като част от платформата Аз, Ти, Пловдив, екипът на БГ Бъди активен, с подкрепата на партньори, организира и координира:

 

->  32 събития, подкрепени/приобщени #БезОтпадъци

->  1 събитие – нулев отпадък

->  26+ обучени и информирани организатори на събития

->  10 почистващи събития

->  14 Инсталации, активация на местни общности,

->  9 Обучителни/Образователни инициативи

->  над 20  нови креативни места за сядане – пейки, инсталации

->  23 ателиета на тема превенция на замърсяването, устойчиво поведение и рециклиране

->  50 доброволци, подкрепили осъществяването на #ПразнувамеЧисто

-> 100 Доброволци, подкрепили осъществяването на #ПроменямеЗаедно

->  100+ достигнати представители на администрация, общинско, областно и национално ниво

-> 30 Офиси, фирми, организации, подкрепени за пилотиране на разделно събиране на отпадъци

-> 10 Партньорства с представители на различни сектори, 2 проучвания и последващи анкети

->  479 000  души, жители на Пловдив, посетители достигнати по време на събитията с послания/ визии/ инсталации(елементи) от платформата

->  3 150 000 граждани на България и Пловдив достигнати чрез планирана комуникация

-> 100 Доброволци, подкрепили осъществяването на #ПроменямеЗаедно

->  100+ достигнати представители на администрация, общинско, областно и национално ниво

-> 30 Офиси, фирми, организации, подкрепени за пилотиране на разделно събиране на отпадъци

-> 10 Партньорства с представители на различни сектори, 2 проучвания и последващи анкети

->  479 000  души, жители на Пловдив, посетители достигнати по време на събитията с послания/ визии/ инсталации(елементи) от платформата

->  3 150 000 граждани на България и Пловдив достигнати чрез планирана комуникация

За повече информация и ресурси посетете страницата

Аз, Ти, Пловдив #БезОтпадъци 

_ATP-16