Обратно към _МЯСТО България

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ – е активационна и образователна кампания, съчетаваща:

 • Партньорства с общините – за поставяне на креативни инсталации – „Шишеяди“, чрез които да се насочи вниманието на хората към нуждата за разделно изхвърляне, както и улесняване на разделното такова на бутилки до 3 литра за гражданите; 
 • Партньорства с  рециклатори/колекторски фирми, за да се гарантира редовното почистване на монтираните креативни инсталации – Шишеяди;
 • Партньорство с големи организатори на събития, за да ги насочим към организирането на събития #безотпадъци и  подсигуряването на разделно събиране по време на събития;
 • Партньорства със секторни асоциации, неправителствени организации и бизнеса;
 • Активиране на общностите чрез организиране на специални събития за разделно почистване на публичните пространства;
 • Застъпничество и традиционни комуникационни дейности

Цели на
кампанията

рециклирането

Подобряване на нивата на разделно събиране в България чрез:

 • Даряване на +20 креативни инсталации – „Шишеяди“ на мотивирани общини, организации, които да бъдат инсталирани на обществени места;
 • Благодарение на креативни начини за стимулиране на разделното изхвърляне на опаковките – осъществяване на първата пешеходна зона/парк, който има съдове за разделно събиране;
 • Провеждане на образователни кампании, обучения и работилници; 
 • Предоставяне на образователни материали на мрежата ни  от детски градини и училища
 • Национална координация на Световен ден на Рециклирането – 18.03.2024

Превенция на замърсяването на публичните пространства и природните паркове чрез:

 •  Координиране на Спорт #БезОтпадъци – събития; 
 • Организиране на събития за почистване на природни зони в цялата страна; 
 • Организиране на събития за почистване на водни басейни; 
 • Продължаване на кампанията „НЕ на незаконните сметища!“ в партньорство с Националната асоциация на общините в Република България
 •  Провеждане на образователни кампании, обучения и работилници; 
 • Активна работа с партньори от цялата страна 
 
 

Как може да се включите?

ЗА ОБЩИНИ:

BG Бъди активен отправя отворена покана към всички общини, които имат желание да осъществят различна кампания под шапката на Искам да съм полезен…Рециклирай ме! Това може да бъде информационна кампания, еднодневно или поредица от събития, дейности в учебните заведения и друго, свързано с повишаване нивото на разделно събиране и рециклиране.

За повече информация пишете на: [email protected] 

ЗА ГРАЖДАНИ:

Събирай празни пластмасови опаковки – вкъщи и в офиса! За да те улесним сме събрали 15 съвета как да събираш разделно и да рециклираш правилно. Пускай събраните опаковки за рециклиране в жълтите контейнери ! Ако Общината в твоя град поддържа списък с контейнерите за разделно събиране за различните райони, можеш бързо и лесно да откриеш кой е най-близкият до теб. Важното е да започнеш! А след като се убедиш, че разделното събиране не е страшно, се надяваме да продължиш да го правиш.

Ако сте от населено място, в което има Шишеяд – не пропускайте да го нахраните с вашите бутилки всеки път като го видите. 

Следи за различни тематични кампании за събиране разделно на отпадъци и не се колебай да се включиш в такива!
Споделяй с приятели и колеги! 

© copyright BG Be Active, 2022