Програма на сдружение BG Бъди активен

ЗДРАВИ Градове – ЗЕЛЕНИ, АКТИВНИ, СОЦИАЛНИ

Четвъртата среща на проекта Erasmus+ Sport Placemaking for Active Recreation Kit се проведе в Букурещ между 11 и 13 април 2022 г. и даде възможност на партньорите по проекта да се срещнат, обсъдят, очертаят и продължат дейностите към една от най-вълнуващите части на проекта –...

Борбата с фасовете по плажа продължава

Отговорът е: цигареният фас. Фасовете изпреварват найлоновите торбички и пластмасовите сламки като най-разпространеният замърсител. Всяка година в света се изхвърлят около 680 милиона килограма тютюневи отпадъци. Поради малкия си размер, угарките от цигари често остават незабелязан и неглижиран замърсител. Фасовете и отпадъкът от цигарените филтри се...

X