Сфера_Шумен

МладежкаСфера_Място Шумен

ℹ Мястото, където структурата бе изградена се намира в градината пред Безистена, до хотел “Шумен“

💡Интервенцията в Шумен бе формирана около една амбициозна идея на младите хора в града да създадат свое общо място за култура, което да бъде публично достъпно.

➡Фокалната точка на проекта бе структура, проектирана на принципа на геодезическа сфера, докато останалите градски мебели бяха изградени от рециклирани материали. Независимо от продължителните и трудни преговори с местната власт за осигуряване на подходящо място за изграждане на структурата, ентусиазмът сред местните младежи беше запазен силен и по време на процеса на реализация (месеци след предварително планираното) имаше висока степен на участие. Структурите бяха изпълнени като част от две обучителни работилници, фокусирани върху (1) концепцията за геодезическа сфера и (2) рециклирането на логистични палети в пейки, маси и кошчета за отпадъци, за да се осигури добър уют и функционалност в общественото пространство.

💡Младежката Сфера Място незабавно се превърна в популярно място за местните младежи и жителите, които дариха голямо количество книги и дори пиано!, за да подкрепят съ-създаването на това специално пространство, изпълнено с култура и вдъхновение.

➡ В Шумен работихме заедно с Общински младежки съвет – Шумен! На терен процесът ‘placemaking’  бе воден от експерта Ангел Бондов от сдружение |Не|Формално.

ℹ„_Място – Доброволчество с въздействие“ се ръководи от сдружение “БГ Бъди активен” и бе осъществен с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation

No Comments

Post a Comment